MgA. Mgr. Dorota Grossová

MgA. Mgr. Dorota Grossová

Dorota Grossová, rozená Smělíková, se narodila 7. 8. 1992 v Opavě. V roce 2011 absolvovala v Krnově, kde žije od dětství, osmileté gymnázium. Po dokončení studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci působila v Brně jako učitelka němčiny, angličtiny a hudební výchovy. Rok strávila na studijní stáži na katedře církevní hudby a germanistiky Filozofické fakulty Ernst-Moritz-Arndt Universität (Německo).

Roku 2017 absolvovala bakalářské studium zpěvu rolí Třetí Dámy v představení Kouzelná Flétna W. A. Mozarta na Hudební fakultě JAMU, kde studovala ve třídě MgA. Ivany Mikeskové, PhD. Magisterské studium historického zpěvu dokončila o dva roky později na katedře historické interpretace u Mgr. Ireny Troupové.

Jako žákyně krnovské ZUŠ se každoročně účastnila Národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu a hře na klavír. V roce 2009 vystoupila na přehlídce talentovaných klavíristů Beethovenův Hradec. Pravidelně účinkuje jako sólistka na festivalu Krnovské hudební slavnosti. Od roku 2008 působí také jako obecní varhanice při MěÚ Krnov. Roku 2013 založila ženský pěvecký sbor Altán, který pravidelně vystupuje na přehlídce pěveckých sborů Krnov zpívá.

V roce 2015 zasedla Dorota v odborné porotě soutěže mladých klavíristů Broumovská klávesa a stala se laureátkou soutěže Pražský pěvec. Od téhož roku je sólistkou souboru staré hudby Ensemble Damian a věnuje se barokní opeře a poučené interpretaci staré hudby. V roce 2017 obdržela vyznamenání města Krnova za dlouhodobý přínos v kultuře.

Od roku 2019 působí Dorota Grossová v ZUŠ Krnov jako učitelka klavíru a zpěvu. Je zákládající členkou charitativního spolku DAK. Dejte, kolik snesete., který pomáhá dětem trpícím mukopolysacharidózou. Kromě charity se ve volném čase věnuje hudbě a kultuře, zajímá se o design a ráda cestuje.