Mgr. Jakub Baran

Je krnovským rodákem v současné době žijícím v Ostravě.

Na ZUŠ v Krnově studoval obor hra na fagot a absolvoval v r. 1988 u Phdr. J. Fulnekové. V té době byl také hráčem na fagot v Dechovém orchestru mladých v Krnově.

Po úspěšném složení talentové zkoušky na Konzervatoři v Ostravě studuje od r. 1988 do r. 1993 obor hra na fagot u Mgr. E. Bartuska.V r. 1993 byl vybrán, aby působil jako 1. fagotista v Mezinárodním symfonickém orchestru mladých ve Francii, pod vedením dirigenta Yehudi Menuhina.

Po pětiletém studiu na konzervatoři v Ostravě předčasně skládá zkoušku na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně a nastupuje do třídy Prof. Svobody ke studiu oboru hra na fagot, které absolvoval v r. 1997.

Během studia na JAMU se zúčastnil v r. 1994 Celostátní soutěže dechových nástrojů v Chomutově, kde získal 2. místo a v r. 1996 se zúčastnil mezinárodní souteže Pražské Jaro, kde postoupil do úzkého výběru 2. kola.

Během studia na JAMU také působil od r. 1994-1996 jako 2. fagotista ve Státní filharmonii v Brně a od r. 1996 nastoupil jako 2. fagotista operního orchestru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, ve kterém působí dodnes.

Základní vojenskou službu absolvoval v letech 1997-1998 u Posádkové hudby Praha.

Od r. 1998 dodnes, také vyučuje na ZUŠ Z. Buriana v Kopřivnici obor fagot, zobcová fétna a souborová hra a souběžně také na ZUŠ v Krnově, kde působí od r. 2003 jako učitel oborů hra na fagot, hra na hoboj a hra na zobcovou flétnu.

Od r. 2007 také působí jako 1. fagotista pod vedením dir. R.Válka v souboru The Czech Ensemble Baroque Orchestra, zabývajícím se tzv. dobově poučenou interpretací hudby starších slohových období na dobové nástroje.