Jakub Prokop, DiS

Jakub Prokop, DiS

Narozen v Havířově 1994. Od druhé třídy navštěvoval ZUŠ Bohuslava Martinů v Havířově, kde se věnoval sólové hře na akordeon a hře v souboru a tanečním orchestru. Tato záliba ho nasměrovala na dráhu studia na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě, kde úspěšně absolvoval v roce 2015.

Ve školním roce 2016/2016 vyučoval hru na akordeon v Rožnově pod Radhoštěm. Od školního roku 2016/2017 vyučuje na ZUŠ Krnov hru na akordeon a elektronické klávesové nástroje. Během toho však úspěšně pokračuje se studiem na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, obor materiály a technologie pro automobilový průmysl, kde nastoupil v roce 2015.

Jakub Prokop

Jakub Prokop