PhDr. Jiřina Fulneková

PhDr. Jiřina Fulneková

Absolventka krnovské ZUŠ obor klavír (I.st.) a klarinet (II.st.), zakládající členka Dechového orchestru mladých, v němž působila 14 let především jako hráčka na klarinet a saxofon, ale krátce také na hoboj a fagot a vypomáhala i v 90. letech (díky čemuž si zahrála v jednom tělese se svými dětmi a také si po druhé zahrála v londýnské Royal Albert Hall). V době studií oborů hudební věda – divadelní věda na filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně soukromě studovala hru na zobcovou flétnu a uplatňovala se jako komorní i sólová interpretka v Collegiu Musicu FF MU. Znalost hry na zobcovou flétnu si prohlubovala na prázdninových interpretačních kurzech staré hudby v Bechyni, kde hrála mj pod vedením Jiřího Stivína.

V roce 1977 založila z podnětu tehdejšího ředitele ZUŠ pana Karla Dospivy literárně dramatický obor. K prohloubení znalostí absolvovala dvouleté studium Dramatická výchova a v roce 1985 také získala doktorát z divadelní vědy. K jejím žákům patří např. úspěšná pedagožka dramatické výchovy a nynější vedoucí literárně dramatického oboru krnovské ZUŠ MgA. Markéta Jurošková Bezručová a také úspěšná pedagožka SPGŠ a SZŠ a vedoucí divadelního souboru Červiven Mgr.Petra Severinová. Počátkem 90. let vyučovala dramatickou výchovu také na SPgŠ v Krnově. V hudebním oboru vyučovala hru na zobcovou flétnu, klarinet,hoboj, fagot a saxofon. Za svůj pedagogický úspěch považuje absolutorium dvou žáků fagotistů na JAMU a AMU.

Ve šk. 1989/90 založila první ze tří dixielandů, tj skupin tradičního jazzu, který později z důvodu rozlišení dostal název Školní dixieland a v sestavě z roku 2003 funguje dodnes . Uplatnila zde zkušenosti z hraní v Hospital Dixie Bandu,v němž působí od jeho vzniku v roce 1984. Školní dixieland brzy po svém vzniku  úspěšně reprezentoval školu i město nejen doma (I. a II. festival jazzových souborů v Litvínově, 1. místo v ústředním kole soutěže ZUŠ), ale i v zahraničí (Francie, Itálie, Německo, Polsko, Řecko). Byl o něm také natočen televizní dokument v rámci pořadu popArt. (Více viz odkaz) (K 20. výročí vzniku Školního dixielandu byl v časopise Talent uveřejněn rozhovor.) Další dixieland – žákovský, založila v roce 2000. Také tento soubor byl velmi úspěšný- reprezentoval školu i město nejen doma (Dixielandový festival Řevnice, festival Náchodská prima sezóna, 1. místo v krajském kole soutěže ZUŠ, opakovaně účast na festivalu Jazztalent), ale  také v zahraničí (Polsko, Německo).  (Dva z jeho členů nyní studují na Ježkově konzervatoři v Praze). Poslední dixieland Jazzsle (název vymysleli kolegové ze Školního dixielandu) vznikl v roce 2007 a už má na svém kontě účinkování v Polsku, Německu, 1. místo v ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ a „Ocenění za významný kulturní počin“ udělené Městem Krnov.

V roce 1998 byla jmenována předsedkyní okresní umělecké rady a tuto funkci vykonávala do letošního roku. V letech 1994 – 1999 byla členkou rady okresního programu rozvoje základního a středního školství. Od 2.ročníku, tj od r. 2003  do roku 2012 byla členkou programové komise Krnovských hudebních slavností a v tomto období také dramaturgicky připravovala úvodní koncerty, na nichž dostávají příležitost představit se krnovské veřejnosti úspěšní žáci, absolventi a pedagogové ZUŠ Krnov.

V roce 2008 byla nominována na Osobnost kultury za rok 2007 a v roce 2010 jí byla udělena cena Osobnost kultury města Krnova za rok 2009.

Na základě konkurzu byla v roce 1992 jmenována ředitelkou ZUŠ Krnov a tuto funkci vykonávala do srpna 2011. Za svůj cíl si dala vytvořit plně oborovou školu, rozšířit nabídku nástrojové výuky zejména ve smyčcovém oddělení (violoncello, kontrabas), otevřít pěvecké oddělení, podporovat činnost stávajících souborů a vytvořit podmínky pro vznik nových souborů a komorních seskupení.

Po vzdání se funkce ředitelky školy působí jako učitelka hudebního oboru a vyučuje hru na zobcovou flétnu, klarinet a saxofon a vede dixieland Jazzsle. Je stále hudebně aktivní – hraje na klarinet a saxofon v Hospital Dixie Bandu, v BigBandu Krnov a ve Školním dixielandu.