Mgr. Lenka Honková

Mgr. Lenka Honková

Pochází z Opavy. Základy hry na housle získala v šesti letech u MgA. Marcely Foltisové v opavské ZUŠ V. Kálika, kde absolvovala I. a II. stupeň studia. Pod vedením téže pedagožky absolvovala Lidovou konzervatoř v Ostravě a v současnosti pod jejím vedením studuje na CKO v Opavě. Po maturitě na MGO v Opavě následovalo úspěšné studium Pedagogické faktulty OU, obor Učitelství ČJ a HV pro II. stupeň ZŠ. V dětství se věnovala hře v cimbálové muzice pod vedením Štěpána Kotka a později navštěvovala dětský a studentský komorní orchestr pod vedením Nadi Hanouskové. Všechny výše zmíněné osobnosti hudební pedagogiky ji natolik ovlivnily, že se rozhodla hudbě věnovat na profesionální úrovni.

Během studia na VŠ (2005 – 2009) působila jako učitelka HN na ZUŠ Vl. Vančury v Háji ve Slezsku. Od roku 2009 vyučovala HN, smyčcový soubor a hru na housle v ZUŠ Krnov a ZUŠ Hradec nad Moravicí. V současnosti vyučuje hru na housle na obou těchto ZUŠ. Příležitostně i pravidelně hraje v různých komorních seskupeních, cimbálové muzice, komorním orchestru CKO a spolupracuje s Krnovským hudebním sdružením.

Mgr. Lenka Honková