Mgr. Tomáš Mička, DiS

Prvními krůčky do tajů violoncellového umění jej provázela nejprve p.uč Jana Hofmannová ze ZUŠ Albrechtice, další léta studia byla již naplněna působením p. uč. Daniely Djorové – Waldhansové. Příležitost k vyučování komorní hry na ZUŠ v Krnově, dostal v roce 2007, za působnosti tehdejší ředitelky školy paní Phd. Jiřiny Fulnekové Mgr.

Po maturitě na Střední pedagogické a Střední odborné škole v Krnově, byl v roce 2003 přijat do violoncellové třídy Mgr. Jiřího Zednička na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. Po dobu studia hrál v nejrůznějších komorních tělesech, komorním i symfonickém orchestru Janáčkovi konzervatoře, s nimiž absolvoval různé soutěže, studiové nahrávání, a velké množství koncertních vystoupení.

Z tohoto období stojí za zmínku „Koncert na kurtech,“ který byl přenášen Českou televizí. S komorním ansámblem doprovázel houslistu Václava Hudečka, ale zahrál si zde i part sólového violoncella.
V roce 2006 se účastnil jako člen komorního orchestru Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. Na soutěži konzervatoří Karla Dietterse v komorní hře, byl v roce 2007 oceněn 3. místem, jako hráč „Style 5 Quartetu.“
Šestileté studium zakončil v roce 2009 úspěšným absolutoriem, oceněním a pochvalou ředitelky školy: „za mimořádnou úroveň znalostí u absolventské zkoušky z teorie odborných předmětů, umělecko-pedagogické přípravy a vynikající úroveň absolventské práce a její obhajoby.“

Po absolutoriu na Janáčkově konzervatoři současně s výukou komorní hry na ZUŠ započal bakalářské studium na Ostravské Univerzitě v Ostravě, obor Hudební výchova – sbormistrovství. Roku 2011 v rámci studentského projektu ERASMUS absolvoval  4,5 měsíční studijní pobyt v Tyrolském Stamsu, kde se seznamoval s místní kulturou a odlišnou metodikou sborového zpívání.

Od roku 2007 se věnuje v ZUŠ Krnov výuce komorní hry ve vzájemné spolupráci s p. uč. Danielou Waldhansovou. Tato spolupráce přinesla své plody již v krajské soutěži v komorní hře, kde žáci dosáhli 1. místa, a zvláštního ocenění poroty za provedení skladby Nikolaje Rakova. Soutěž proběhla v roce 2010 ve Frýdku – Místku.
Dva roky vedl a společně i vystupoval s uměleckým projektem Pro Art, který byl zaměřen na improvizaci a rozvoj tvořivých schopností u nadaných žáků. V rámci Moravskoslezského kraje se jednalo o zcela unikátní projekt.

V rámci Krnovských hudebních slavností vystupoval jako sólista, nebo se představil jako komorní hráč. Dlouhodobě spolupracuje s Hudebním sdružením Krnov, jako člen sboru, sólista, nebo doprovázející komorní hráč na violoncello.