Skip to content

Výše školného a výpůjčného pro nový školní rok 2023/2024

Školné - pololetní sazba

Hudební obor

Přípravné studium HO 1 400 Kč
Individuální výuka 1 650 Kč
Individuální výuka 2 nástrojů 3 200 Kč
Individuální výuka 3 nástrojů 4 500 Kč
Sborový zpěv 1 400 Kč
Studium pro dospělé 1 030 Kč /měs.

Výtvarný obor

Přípravné studium 1 450 Kč
Základní studium 1 450 Kč

Literárně dramatický obor

Přípravné studium    900 Kč
Základní studium 1 050 Kč

Taneční obor

Přípravné studium 1 200 Kč
Základní studium 1 300 Kč

Slevy:

Individuální výuka – 3 sourozenci: první dva platí plně, třetí sourozenec sleva 50 %
Individuální výuka – 4 sourozenci: první dva platí plně, třetí 50 %, čtvrtý zdarma

Platba za 1. pololetí: do 15. 9.
Platba za 2. pololetí: do 15. 2.

Slevy na školném: vztahují se pouze na hudební obor a na základě žádosti zákonných zástupců

Žádost o měsíční splátky: Žádost o měsíční platbu školného

Výpůjčné hudebních nástrojů

Výpůjční doba a termín úhrady částka
1. pololetí (platba do 15. října) 500 Kč
2. pololetí (platba do 15. února) 500 Kč

Adresa:
Základní umělecká škola, Krnov, příspěvková organizace,
nám. Míru 151/13, 794 01 Krnov

IČO: 60780541
IZO: 102020574
Identifikátor zařízení: 600003817
Bankovní spojení: KB Krnov, č.ú. 17634771/0100

Školné a výpůjčné ke stažení