Školné 2017/2018

Výše školného pro nový školní rok 2017/2018.

Školné 2017/2018

Platba za 1. pololetí: do 15.9. 2017

Platba za 2. pololetí: do 15.2. 2018

Adresa:
Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace

IČO: 60780541
IZO: 102020574
Identifikátor zařízení: 600003817
Bankovní spojení: KB Krnov, č.ú. 17634771/0100