Školné a výpůjčné 2023/2024

Výše školného a výpůjčného pro nový školní rok 2023/2024.

Platba za 1. pololetí: do 15.9. 2023

Platba za 2. pololetí: do 15.2. 2024

Slevy na školném: vztahují se pouze na hudební obor a na základě žádosti zákonných zástupců

Žádost o měsíční splátky: Žádost o měsíční platbu školného

Adresa:
Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace

IČO: 60780541
IZO: 102020574
Identifikátor zařízení: 600003817
Bankovní spojení: KB Krnov, č.ú. 17634771/0100