Skip to content

Charakteristika – Taneční obor

Taneční obor vznikl na krnovské ZUŠ v roce 1993. Pod vedením zkušených pedagogů si za dobu své existence vybudoval vynikající pověst a zázemí.

Nejmladší začínající žáci ve věku 5 -7 let jsou přijímáni do Přípravného studia. Další studium je koncipováno do 7. ročníků I. stupně a následně do 4. ročníků II. stupně.

Výuka jednotlivých ročníků probíhá obvykle 1x až 2x týdně minimálně 45 minut v těchto předmětech:

  • taneční a rytmická průprava – 3. ročník I. stupně
  • klasická taneční technika  od 3. ročníku I. stupně
  • techniky současného tance od 4. ročníku I. stupně
  • lidové hry a tance – 3. ročník I. stupně
  • taneční praxe – 7. ročník I. stupně + 1. – 4. ročník II. stupně
  • práce v souboru – 4. ročník II. stupně

Každý ročník žáci zakončují veřejným vystoupením, jež zastupuje komisionální zkoušku.

Studium obou stupňů žáci zakončují absolventským vystoupením.

V průběhu studia prochází žáci všeobecnou taneční a rytmickou průpravou. Na základě osvojených základních schopností a dovedností jsou vyučováni základům klasické taneční techniky včetně mezinárodního francouzského názvosloví, základům lidového tance, technikám současného tance a taneční tvorbě směřující především k rozvíjení pohybové fantazie a taneční tvořivosti žáka – výrazovému scénickému tanci.

V průběhu studia se každý žák, dle svých výkonů, veřejně prezentuje na akcích školy, města, regionu i v zahraničí. Žáci se pravidelně účastní vyhlašovaných tanečních přehlídek a soutěží, vzdělávacích pobytů, tanečních festivalů, letních tanečních škol apod.

Žáci se zájmem o středoškolské nebo vysokoškolské studium uměleckého či pedagogického směru se zaměření na tanec získávají potřebné základní vzdělání v tanečních technikách, dějinách baletu a hudební nauce. Mohou se také uplatnit v nejrůznějších profesionálních i jiných souborech a tanečních seskupeních jako vzdělaní taneční amatéři.