Skip to content

Výtvarný obor se obrací ke všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání. V základním studiu usiluje o to, aby žák podle svých schopností získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit. Nadaným žákům poskytuje další znalosti a dovednosti v rozšířeném studiu, kde je připravuje k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením.

Vyučující:
Mgr. Ivana Steiningerová
PaedDr. Ladislav Steininger

V přípravném studiu jsou převážně děti ve věku 6 – 8 let (mladší jen výjimečně). I. stupeň základního studia navštěvují děti ve věku 8 – 14 let, II. stupeň základního studia 14 – 18letí. Ve výtvarném oboru jsou vyučovány různé výtvarné techniky včetně keramiky.