Skip to content

Naše klavírní oddělení nabízí široké spektrum možností hudebního vyjádření. Výuka probíhá na kvalitních nástrojích pod vedením kvalifikovaných pedagogů. Je zaměřena na rozvíjení technických, ale především výrazových schopností žáka, které mohou využívat v sólové hře a osvojit si samotnou hru na klavír. Žák získává elementární návyky a dovednosti hudební a následně je rozvíjí nejen právě jako sólista, ale i jako spoluhráč, a to ve čtyřruční a komorní hře, nebo jako korepetitor, to znamená, že doprovází žáky z jiných oborů. Později může uplatnit své dovednosti a znalosti v improvizaci, doprovody k písním, komponování (tvorba vlastních skladeb) a samozřejmě také hře z listu.

Žáci se během studia seznámují s prvky různých stylových období,osvojí si základy hudby klasické, jazzové, lidové, ale také populární. Žáci se mohou prezentovat na třídních předehrávkách, besídkách a na jiných školních koncertech, na festivalech základních uměleckých škol, popřípadě se mohou připravovat na různé celostátní a mezinárodní soutěže.

ZUŠ příjímá žáky do přípravných ročníku klavírního oddělení, nejen od prvních tříd, ale také již v předškolním věku, a to individuálně, podle nadání a schopností dětí. Od sedmi let studují I.stupeň, který trvá sedm let, a potom mohou pokračovat v II.stupni, a to další čtyři roky. Oba  stupně zakončuje buď komisionální zkouškou, nebo veřejným absolventským koncertem. Naše škola umožňuje i studium pro dospělé a vysokoškoláky, kteří se chtějí nadále věnovat a zdokonalovat ve hře na svůj nástroj.

Studium na naší škole umožňuje všem žákům se rozvíjet a zdokonalovat v hudbě, buď studiem na vyšších uměleckých školách u nás i v zahraničí, nebo pokračováním vu studiu na vysoké škole pedagogického zaměření, nebo také jako spoluhráč v různých orchestrech, souborech a skupinách.