Skip to content

TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Základní umělecká škola Krnov uskuteční ve středu 29. května 2024 talentové zkoušky žáků do hudebního oboru a ve čtvrtek 30. května 2024 talentové zkoušky žáků do všech nehudebních oborů /výtvarný, literárně dramatický a taneční obor/ na následující školní rok 2024/2025.

Před samotnou zkouškou je nutné vyplnit přihlášku, kterou naleznete na webových stránkách školy zde: online přihláška. V přiloženém odkaze předem vyplníte interaktivní formulář a vyberete si v rezervačním systému čas, který vám nejvíce vyhovuje. Vyplněním této přihlášky urychlíte, v pohodlí svého domova, potřebnou agendu, která v den konání talentové zkoušky probíhá.

Pozor: vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí do ZUŠ Krnov. Ta slouží pouze k urychlení administrace.

POŽADAVKY K ÚSPĚŠNÉMU VYKONÁNÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

HUDEBNÍ OBOR:

 • Vokální schopnosti: zpěv předem připravené písně /na úrovni věku dítěte/
 • Sluchová analýza: analýza zahraných tónů na klavír a jejich zazpívání v poloze dítěte
 • Rytmická analýza: vytleskání jednoduchého rytmu dle ukázky učitele
 • Fyzické předpoklady: fyzické dispozice uchazeče o daný nástroj

Poznámka: předem si promyslete, jaké jiné studijní zaměření by pro vás bylo zajímavé, než to, které jste uvedli v přihlášce.

VÝTVARNÝ OBOR:

 • Kresebné schopnosti: schopnost kresebně vyjádřit zadaný úkol, cit pro linku, tvar, kompozici
 • Uplatnění fantazie a barevného cítění: smysl a cit pro barvu, představivost, fantazie
 • Stupeň tvořivosti a samostatného projevu: zaujetí a kreativita při zpracování zadaného úkolu, spontánnost, originalita
 • Fyzické předpoklady: školní a sociální zralost žáka, porozumění zadanému úkolu

TANEČNÍ OBOR:

 • Pohybové předpoklady: provedení přirozeného pohybu na místě a z místa, koordinace
 • Anatomické dispozice: zjištění flexibility kloubů končetin a volnosti pohybu svalstva, končetin a trupu
 • Rytmické předpoklady: vytleskání jednoduchého rytmu dle ukázky učitele
 • Fyzické předpoklady: fyzické dispozice uchazeče s ohledem na zvolený obor

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

 • Mluvní předpoklady: dle věku přednes libovolné básně, na místě rozhovor, přečíst text s výrazem /po přípravě/, nebo opakování jazykových hříček formou hry
 • Pohybově rytmické předpoklady: vytleskání rytmu, motivovaná chůze v prostoru, reakce na změnu rytmu
 • Improvizace: formou hry s předmětem, v prostoru, reakce na boční vedení na základě představivosti a hry v roli
 • Fyzické předpoklady: celková pružnost, ohebnost, bez výrazné mluvní vady

Najdete nás také na sociálních sítích facebook, instagramyoutube.

Těší se na vás kolektiv zaměstnanců.

Vaše ZUŠ Krnov

Malé fotografické ohlédnutí za Absolventským koncertem II.

Milí přátelé,

dovolujeme si vám nasdílet pár fotografických střípků z Absolventského koncertu II., který se uskutečnil ve středu 7. května 2024 v novém koncertním sálu naší školy.

Celou galerii fotek pak máté možnost vidět v oficiální fotogalerii naší školy.

Za tuto obrazovou reportáž děkujeme paní Ing. Nadě Trávníčkové.

Vaše ZUŠ Krnov

První krůčky k umění 2024

Také v letošním školním roce připravujeme tradiční výchovně-vzdělávací pořad První krůčky k umění, tentokrát pod názvem O malé čarodějce. Jde o  projekt, na kterém spolupracují všechny obory, které se v naší hudební škole vyučují (hudební, literárně-dramatický, výtvarný a taneční).

V dopoledních hodinách koncerty navštíví předškolní děti z MŠ a žáci 1. tříd ZŠ (úterý 21. 5. a středa 22. 5. 2024) a nabídneme také představení pro rodičeveřejnost (středa 22. 5. 2024 v 17 hodin).

Těšíme se na setkání s čarodějkou v novém koncertním sále ZUŠ Krnov.

Vaše ZUŠ Krnov

 

Úspěšný Májový koncert v Zátoru

Dne 12. května 2024 se uskutečnil tradiční Májový koncert v kostele Nejsvětější trojice v obci Zátor. Byl plný radosti a nadšení z hudby. Pedagožky Ilona Rédlová (zpěv) a Denisa Romanidu (klavír) společně s žáky ZUŠ předvedli úžasné vystoupení.

Na pódium se postavili mladí talenti, jako houslista Dominik Šuly a klavírista Max Marienka. Asi 100 diváků svým dlouhým potleskem ve stoje ocenilo jejich úžasný výkon.

Ilona Rédlová a Denisa Romanidu vyjádřily svou vděčnost za možnost vystoupit v prostorách kostela Nejsvětější trojice. „Byl to pro nás neuvěřitelné zážitek sdílet tento okamžik s našimi studenty a přáteli hudby“ uvedly.

Tento koncert nejen přinesl skvělý hudební zážitek, ale také ukázal, jak hudba dokáže spojit lidi a přinést jim radost.

Vaše ZUŠ Krnov

S písničkou kolem světa

Milí přátelé,

v úterý 30. dubna 2024 se uskutečnil dlouho připravovaný koncertní projekt pěvecké třídy Neveny Lilove, v sále nové budovy ZUŠ Krnov. Na něm se podílelo i několik hostů z jiných tříd a malé tanečnice. Pěti měsíční příprava na dvouhodinový koncert posunula žáky o krok, nebo i dva vpřed.

Děti se dozvěděly spoustu nových věcí, slyšely a zpívaly zajímavou muziku z celého světa, a tak si rozšířily svůj kulturní obzor.

Závěrečná píseň koncertu uvedla důležité téma. Naše planeta je krásná a dává nám hodně. Je třeba o ni stále poctivě a s láskou pečovat.

Ten audio-vizuální projekt se uskutečnil díky modernímu vybavení, které zařídil pan ředitel Kamil Trávníček. Děkujeme mu také za spoluúčast se svým žákem na koncertě.

Nevena Lilova, pedagožka sólového zpěvu