Skip to content

KROKEM BAROKEM

Baroko, barokem, za barokem… třeba krokem? KROKEM BAROKEM!

Vyrazili jsme do Prahy. Za výtvarným poznáním. Navštívit a vidět unikátní výstavu, Petr Brandl  Příběh bohéma. Dvanáct  dětí  ve věku 8 – 12 let a dva učitelé. Za barokem. Zahájili jsme tak výtvarný projekt.

Než jsme „vykročili“, trochu jsme se připravili. Krok za krokem. Povídali jsme si o Petru Brandlovi, dívali se na animované filmy ze života Petra Brandla. Takový malíř! Nej! Nej! Jeden z největších své doby. Mistr. Viděli jsme to v Praze na vlastní oči. Fantastické portréty i autoportréty, úžasné obří oltářní obrazy. Ty barvy, světlo, práce se světlem, symbolika. Poctivě jsme výstavu prošli a ne jednou. S průvodcem Davidem, který nás vtáhl do příběhů jednotlivých obrazů. Absolvovali jsme dva výukové galerijní programy, Na světle i v temnotě, na plátnech i v životě a Když promluví štětec. Sami jsme i tvořili.

Čas jsme netrávili jen v galerii, výstava nebyla vše, co jsme viděli. Procházeli jsme se po starobylých uličkách Malé Strany i Starého Města, po Karlově mostě a hledali stopy baroka v budovách i sochách. Učili jsme se, krok za krokem se seznamovali s barokem. Závěrečná návštěva Muzea iluzí a optického klamu byla ohromnou zábavou a krásnou tečkou za naším výtvarným poznáním.

Petra Brandla ještě neopustíme. „Líbil“ se nám. Budeme s ním žít ještě dále. Ve škole i mimo ni. Barokní stopy budeme hledat i doma, v Krnově.

Zase dáme vědět.

Za žáky výtvarného oboru ZUŠ, vyučující Ivana Steiningerová

Koncertní křídlo pokřtěno

Milí přátelé,

ve středu 31. ledna 2024 proběhl slavnostní křest nového koncertního křídla. Velké poděkování patří nadaci manželů Komárkových, kteří svým celorepublikovým projektem Piana do škol podpořili 78 základních uměleckých škol, více jak 8 000 žáků studujících na umělecké škole hru na klavír, 46 000 žáků, kteří mají klavír jako doprovodný nástroj a 620 pedagogů vyučujících tento nástroj. Během dvou úspěšných ročníků bylo pořízeno 81 nástrojů, z toho 70 pianin a 11 klavírů značky Petrof, která patří k rodinnému stříbru naší České republiky. Naše škola, jako jediná v historii tohoto projektu, měla tu možnost, se úspěšně účastnit obou těchto ročníků. V roce 2022 jsme tak získali úžasné pianino téže klavírní značky.

Slavnostního křtu byl účasten také ředitel nadace pan Luboš Veselý, který v úvodní řeči popřál škole vše dobré do dalších let svého fungování a vyslovil přání, aby nástroj sloužil po mnoho let tak dobře, jak jej začíná právě dnes, tedy všem umění milovným žákům, pedagogům a jejich posluchačům.

Velké poděkování patří štědrým dárcům, kteří nám pomohli uskutečnit velký sen nejenom o nové škole, ale o reprezentativním koncertním křídlu Petrof v moderním koncertním sálu ZUŠ Krnov.

Děkujeme za neutuchající podporu a těšíme se na další společná setkání.

Vaše ZUŠ Krnov 🙂

ZVUKOVÝ DEBUT

Milí přátelé,

chtěli bychom Vám vyjádřit hlubokou vděčnost za Vaši štědrost a podporu při získání nového koncertního křídla pro Základní uměleckou školu v Krnově. Bez Vašeho velkorysého příspěvku bychom nemohli dosáhnout tohoto významného milníku.

S radostí Vás zveme na koncert s názvem „Zvukový debut„, který se bude konat ve středu 31. ledna 2024 v 17:00 hodin v Koncertním sálu ZUŠ Krnov.