Skip to content

První krůčky 2024 úspěšně za námi

Minulý týden byl ve znamení výchovně-vzdělávacích pořadů, které několik let realizuje naše ZUŠ pod názvem První krůčky k umění. Letošní ročník jsme pro děti předškolního věku a žáky 1. tříd připravili čarodějnický příběh. Představení neslo název O malé čarodějce.

Sehraný pracovní tým po několika měsících příprav předvedl v pěti dopoledních představeních příběh, ve kterém se prezentovali žáci všech čtyř oborů naší školy – dramaťáci v čele se svou pedagožkou, hudebníci jej doprovodili pro děti známými lidovými písněmi, tanečnice předvedly tematickou choreografii „Abrakadabra“ a výtvarníci vyzdobili celý sál barevnými kulisami a obrázky.

Dopolední představení navštívilo téměř 450 dětí z MŠ a ZŠ z Krnova i nedalekého Úvalna, pro které bylo odměnou zazpívat si s velkou kapelou společnou písničku „Čarování“. Tu si měly děti možnost připravit se svou paní učitelkou s předstihem ve svých třídách.

Protože se tento výchovně-vzdělávací pořad odehrával poprvé v nových prostorách ZUŠ, bonusem pro všechny návštěvníky byla prohlídka školy.

Po zkušenostech z minulých ročníků jsme zrealizovali i podvečerní představení pro rodiče, dospěláky, kamarády i veřejnost. Odměnou pro všechny účinkující byl plně obsazený koncertní sál a především reakce publika – smích a zpěv při všech hraných písních.

Jsme rádi, že se představení vydařilo, dětští i dospělí návštěvníci odcházeli spokojeni s úsměvem na tvářích a my už přemýšlíme nad tématem příštího ročníku Prvních krůčků.

Za realizační tým:

LDO – Markéta Jurošková Bezručová

VO – Ivana Steiningerová

TO – Irena Špičková

HO – Kateřina Vidličková

Oči dokořán 2024

Začátkem května, 5. 5 – 6. 5. 2024, v ostravské galerii Plato – Bauhaus proběhla soutěžní přehlídka výtvarných oborů ZUŠ, krajské kolo – Moravskoslezský kraj.

Náš výtvarný obor prezentoval a obhajoval před porotou řadu výtvarných prací s názvem Knoflíková válka a cykly jednotlivých prací spojených jedním tématem PlavbaČáry, máry, fuk.

Všechny 3 kolekce porota ocenila zlatým pásmem s postupem do celostátního kola.

To se uskuteční na přelomu září a října 2024 ve Šternberku.

Blahopřejemeděkujeme za vzornou reprezentaci školy a města.

Vaše ZUŠ Krnov

První krůčky k umění 2024

Také v letošním školním roce připravujeme tradiční výchovně-vzdělávací pořad První krůčky k umění, tentokrát pod názvem O malé čarodějce. Jde o  projekt, na kterém spolupracují všechny obory, které se v naší hudební škole vyučují (hudební, literárně-dramatický, výtvarný a taneční).

V dopoledních hodinách koncerty navštíví předškolní děti z MŠ a žáci 1. tříd ZŠ (úterý 21. 5. a středa 22. 5. 2024) a nabídneme také představení pro rodičeveřejnost (středa 22. 5. 2024 v 17 hodin).

Těšíme se na setkání s čarodějkou v novém koncertním sále ZUŠ Krnov.

Vaše ZUŠ Krnov