Skip to content

Základní umělecká škola, Krnov

Adresa:
Základní umělecká škola, Krnov, příspěvková organizace
nám. Míru 151/13, 794 01 Krnov

IČO: 60780541
IZO: 102020574
Identifikátor zařízení: 600003817

Bankovní spojení: KB Krnov, č.ú. 17634771/0100
Telefon a fax: +420 554 611 030
E-mail: info@zuskrnov.cz
Webové stránky: www.zuskrnov.cz
Datová schránka: kiqfdti
Úřední elektronická adresa: zuskr@po-msk.cz

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Ředitel (statutární orgán): Mgr. Kamil Trávníček
Statutární zástupce: Ivo Bednář, DiS.

ZUŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou.

Ředitel

Mgr. Kamil Trávníček

e-mail: travnicek@zuskrnov.cz
telefon: +420 554 611 030
mobil: +420 739 343 482

Zástupce ředitele

Ivo Bednář, DiS.

e-mail: bednar@zuskrnov.cz
telefon: +420 554 611 030
mobil: +420 739 343 484

Koordinátorka ŠVP, vedoucí HO

Kateřina Vidličková, DiS.

e-mail: vidlickova@zuskrnov.cz
telefon: +420 554 611 030
mobil: +420 605 235 003

Účetní a finanční referentka

Bc. Romana Balažíková

e-mail: balazikova@zuskrnov.cz
telefon: +420 554 611 030
mobil: +420 739 343 485

Mzdová účetní a rozpočtářka

Alena Opluštilová

e-mail: oplustilova@zuskrnov.cz
telefon: +420 554 611 030
mobil: +420 739 343 485

Správce a údržba školy

Lev Petr

telefon: +420 554 611 030
e-mail: petr@zuskrnov.cz
mobil: +420 602 777 531

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým extérních pověřenců společnosti Moore Advisory CZ s.r.o., IČO: 09692142, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8. Hlavní kontaktní osobou na výše jmenovanou společnost je Ing. Petr Štětka, e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz, telefon: +420 734 647 701, datová schránka: q4hs4wu.