Skip to content

Literárně dramatický obor čerpá prvky ze všech druhů umění :

Literární
pracujeme s literaturou a slovem, v knihách hledáme inspiraci pro další práci – dramatizaci, přednes, věnujeme se i slovesnosti (sami mnohdy píšeme, nejen reflexi v lekcích, ale i básně, příběhy, povídky…)

Drama
nese v sobě napětí, situaci, kterou je třeba řešit, vstupujeme do rolí, ztvárňujeme postavy, hrajeme příběhy, připravujeme představení

Hudba
doprovází nás nejen v lekcích při pohybových cvičeních, ale dotváří nám i atmosféru představení, občas i zpíváme a hrajeme na rytmické hudební nástroje (bubínky,dřívka, tamburíny…)

Výtvarno
kostýmy, scéna, výprava, ale také v lekcích kresbou, či malbou vyjadřujeme své pocity a emoce

Tanec
skvěle uvolní, tělo připraví a někdy pomůže i představení

Pro koho je LDO určen?  Komu pomůže?  Co vás naučí?

Tak tedy ve zkratce :
LDO je určen všem, kteří si chtějí hrát a přitom se něco naučit, rozvíjet své pohybové i mluvní schopnosti, zvládat trému, vést dialog, pracovat s vlastní představivostí i s představivostí partnerů ve hře, podílet se na přípravě i realizaci divadelního tvaru, recitačního pásma, či individuálně připravit sólový přednes…

Nabyté vědomosti a dovednosti pak můžete uplatnit ve všech oblastech lidské činnosti, kde je kladen důraz na komunikační předpoklady (umění, školství,sociální sféra, veřejnoprávní činnost a další).

Studium je organizováno ve dvou stupních (1.stupeň = 7 let , 2.stupeň = 4 roky) a předchází mu přípravná dramatická výchova.