Skip to content

Posláním hudebního oboru je poskytnout žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, základy odborného vzdělání a vychovat z nich zaujaté hudebníky, kteří se dovedou ve svém životě i v životě společnosti uplatnit ve zvoleném žánru jako amatéři nebo budoucí profesionálové.

Nejpočetnější obor s nejdelší tradicí zahrnující tato oddělení:

  • klávesových nástrojů (klavír, akordeon, varhany)
  • strunných nástrojů (housle, violoncello, kytara)
  • pěvecké (klasický zpěv a zpěv moderní a muzikálový)
  • bicích nástrojů
  • dechových nástrojů (zobcová flétny, příčná flétna, hoboj, klarinet, fagot,saxofon, trubka, lesní roh,trombon, baskřídlovka, eufonium, tuba)

Žáci uplatňují své dovednosti v četných souborech (zobcových fléten, smyčcový, akordeonový) a ve stálých tělesech.