Skip to content

Tanec je jako neverbální vyjadřovací prostředek projevem rozmanitým, mnohotvárným, bohatým a proměnlivým ve formě i obsahu. Současně však má přísný řád, jehož osvojení a respektování je podmínkou kultivovaného, harmonického a individuálního tanečního projevu. V souladu s těmito požadavky rozvíjí TO ZUŠ správné držení těla a pohybovou techniku žáka a současně pěstuje jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění, tvořivost.

Vedoucí oboru:
Irena Špičková

Přípravné studium navštěvují děti ve věku 5 – 6 let. V I. stupni základního studia, které navštěvují žáci ve věku 7 – 14 let, je vyučována klasická taneční technika, lidový tanec a současný tanec. Základní studium II. stupně pro žáky ve věku 14 – 18 let je zaměřeno především na současný tanec a taneční praxi.