Skip to content

Literárně-dramatický obor je oborem syntetizujícím. Základem výuky a prostředkem výchovy jsou tvořivé činnosti dramatické (pohybové, mluvní), přednesové, slovesné a hra s loutkou. Literárně-dramatický obor rozvíjí specificky dramatickou múzičnost dětí, mládeže i dospělých, tj. schopnost vnímat a tvořivě zobrazit v čase lidské chování a jednání. Jako průprava prolínají všemi stupni studia techniky pohybového, mluvního a hudebně-rytmického projevu. Vybavují žáky potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný, tvořivý výraz.

Vedoucí oboru:
MgA. Markéta Jurošková Bezručová

Žáky přípravného studia jsou děti ve věku 7 let. Základní studium I. stupně navštěvují děti ve věku 8 – 14 let, v základním studiu II. stupně je vyučována mládež ve věku 14 – 18 let. Kromě dramatiky a slovesnosti jako hlavního předmětu je vyučován také pohyb a v menších skupinách přednes.