Skip to content

Cimbálová muzika

Kdo má rád pohádky, rád hraje, nebo třeba jen rád zpívá a poslouchá lidové písničky, toho určitě zaujme naše Cimbálová muzika.V písních a tancích se přeneseme v čase o mnoho let zpět, do časů našich předků i dávných prapředků babiček i dědů a zavzpomínáme na dobu, kdy se za stmívání zvonilo klekání, na zelených loukách pásali ovce, vily věnečky a pletly pomlázky, na vsi verbovalo na vojnu, stavěly a kácely májky, veselilo, hodovalo a tancovalo, v domech dralo peří, vzpomínalo, vyprávěly se pohádky, pekly se voňavé koláče a buchty. Učíme se vnímat a také dále šířit lidové tradice a odkaz našich předků. Hrajeme a zpíváme lidové písně a písničky nejen z našeho kraje, ale také z celé Moravy, Slovenska i vzdálenějších krajů. Naučené písně a písničky pak hrajeme nejen v Krnově, ale také za hranicemi našeho regionu. Občas také doprovázíme taneční složku převážně tvořenou šikovnými dětmi z Mateřské školy Žižkova v Krnově. Na naší škole máme dvě cimbálové muziky. Malá cimbálová muzika tvořena z menších dětí a Velká cimbálová muzika tvořena dětmi z vyšších tříd základních škol, také i studenty gymnázií a středních škol.