Skip to content

Kytara patří v současné době k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším hudebním nástrojům. Uplatňuje se jako nástroj sólový i doprovodný. Spojuje v sobě přednosti nástroje melodického a akordického. Kytara má mnoho podob a  uplatňuje se prakticky ve všech žánrech. Na naší škole vyučujeme hlavně kytaru tzv. klasickou, ale i kytaru elektrickou (žáci 6 a 7 ročníku). Výuka na elektrickou kytaru probíhá pouze u žáků, kteří o ni mají zájem a  mají také prostředky, aby si nástroj a potřebné vybavení mohli pořídit. Před přijetím do prvního ročníku navštěvují děti kytarovou přípravku.

V prvním a druhém ročníku žáci využívají kytaru jako nástroj  melodický a doprovodný.

Od třetího ročníku začínají žáci využívat kytaru jako nástroj sólový, což  přetrvává až do závěrečného sedmého ročníku. Žákům třetího ročníku přibívá předmět – doprovod,ve kterém se společně (nejméně dva žáci) učí souhře na lidových a umělých písních. (Jde stále o melodickodoprovodnou kytaru).

Od čtvrtého ročníku nahrarazuje „doprovod“ další předmět – komorní hra. Zde žáci v souhře interpretují různé instrumentální skladby, které odpovídají jejich věku a schopnostem. Tento předmět trvá až do pátého ročníku.

Žáci šestéhosedmého ročníku se společně setkávají v předmětu – souborová hra. Může jít o spojení akustických a elektrických kytar a interpretaci převážně populární (instrumentální) hudby, ale táké různých žánrů,etnické hudby, atd.