Skip to content

Hudební nauka pomáhá žákovi orientovat se ve světě hudby. Seznamuje jej se základními pojmy z oblasti hudební teorie a dějin hudby, důraz je kladen na rozvoj žákovy celkové hudebnosti (hudební paměť, rytmické cítění, intonační schopnosti). Poskytuje mu tak znalosti a vědomosti, které může využít ve své interpretační a posluchačské praxi. Cílem je vychovat poučeného interpreta a posluchače, který je schopen propojit hudební teorii s praxí a hlouběji a aktivněji tak hudbu prožít a pochopit.