Skip to content

Mezi dílčí strategické cíle ZUŠ Krnov patří také:

Získávání mimorozpočtových zdrojů

Využití společenské zodpovědnosti národních a nadnárodních firem v získávání mimorozpočtových zdrojů. Důsledné sledování nabídky dotací MSK, města Krnov, nadací, sponzorů apod., v získávání těchto finančních prostředků a ty následně promyšleným způsobem využít k nadstandardnímu chodu školy.

Modernizace výuky a podmínek v ZUŠ
Přímé dotace z rozpočtu města a kraje
Šablony ZUŠ Krnov
Šablony ZUŠ Krnov J.A. Komenský
Dotace z rozpočtu města Krnova