Skip to content
  • Získávání mimorozpočtových zdrojů

Snažíme se využití společenské zodpovědnosti národních a nadnárodních firem v získávání mimorozpočtových zdrojů. Důsledné sledování nabídky dotací MSK, města Krnov, nadací, sponzorů apod., v získávání těchto finančních prostředků a ty následně promyšleným způsobem využít k nadstandardnímu chodu školy.

Výsledky dotačních titulů 2019
Výsledky dotačních titulů 2018
Výsledky dotačních titulů 2017
Výsledky dotačních titulů 2016
Výsledky dotačních titulů 2015
Výsledky dotačních titulů 2014
Výsledky dotačních titulů 2013
Výsledky dotačních titulů 2012