Skip to content

Studium ve studijním zaměření Sólový zpěv žákům nabízí získání odborného vzdělání, které jim umožní uplatnit se podle svých schopností a zájmů jako dobří amatéři (ve sborech, komorních ansamblech nebo sólově), ale také zvolit si takový profesionální směr, jehož předpokladem je úspěšné zvládnutí kultivovaného hlasového projevu (sólová pěvecká dráha, učitelství, vychovatelství, herectví apod.).

V průběhu studia žáci pěstují smysl pro kultivovaný hudební projev, krásu hudební fráze a kantilénu a rovněž rozvíjejí své hudební schopnosti a dovednosti (hudební sluch, rytmické cítění, hudební paměť, tonální cítění atd.). Učí se poslouchat svůj hlas, uvědomovat si jeho kvalitu (rozsah, objem, barvu) a ovládat svůj hlas ve všech hlasových polohách. Průběžně se seznamují s hodnotnou pěveckou literaturou různých stylových období a žánrů. Své pěvecké dovednosti prakticky uplatňují a podle typu osobnosti, hlasových a všeobecných hudebních dispozic se následně profilují.