Skip to content

Studium ve studijním oboru Sólový zpěv žákům nabízí možnost rozvoje jejich hudebních schopností a zájmů, včetně populárního a muzikálového zpěvu. Vedle možnosti uplatnit se jako talentovaní amatéři ve sborech, komorních ansámblech nebo sólově, umožňuje také vybrat si profesionální dráhu jako sólový zpěvák, hudební učitel, vychovatel nebo herec. Během studia žáci zdokonalují svůj hudební projev, pracují na kráse hudební fráze a kantilény a rozvíjejí své hudební schopnosti, včetně populárního a muzikálového zpěvu. Učí se porozumět svému hlasu, poznávat jeho kvalitu a ovládat ho v různých hlasových polohách. Průběžně zkoumají bohatou pěveckou literaturu různých stylů a žánrů, a prakticky aplikují své dovednosti, aby se podle své osobnosti a hudebních dispozic dále profilovali.