Skip to content

Tanečníci v nebesích

Další workshop tanečního oboru nás vynesl do výšin.

Letošní pololetní vysvědčení, středa 31. ledna 2024, byla pro žačky tanečního oboru spojena i s malou odměnou. Čtyřiadvacet malých i velkých tanečnic totiž vyrazilo do Opavského sportovního centra „Prostě se hýbej“, kde si vyzkoušely v rámci zážitkové pedagogiky AERIALHOOP, tedy vzdušnou akrobacii. „Visely jsme za jednu nohu, balancovaly, šplhaly po kruzích nahoru a dolů. Hrdě už můžeme říci, že víme, jak se cítí takový Spider-man.“

Bc. Irena Špičková, vedoucí TO ZUŠ Krnov

Koncertní křídlo pokřtěno

Milí přátelé,

ve středu 31. ledna 2024 proběhl slavnostní křest nového koncertního křídla. Velké poděkování patří nadaci manželů Komárkových, kteří svým celorepublikovým projektem Piana do škol podpořili 78 základních uměleckých škol, více jak 8 000 žáků studujících na umělecké škole hru na klavír, 46 000 žáků, kteří mají klavír jako doprovodný nástroj a 620 pedagogů vyučujících tento nástroj. Během dvou úspěšných ročníků bylo pořízeno 81 nástrojů, z toho 70 pianin a 11 klavírů značky Petrof, která patří k rodinnému stříbru naší České republiky. Naše škola, jako jediná v historii tohoto projektu, měla tu možnost, se úspěšně účastnit obou těchto ročníků. V roce 2022 jsme tak získali úžasné pianino téže klavírní značky.

Slavnostního křtu byl účasten také ředitel nadace pan Luboš Veselý, který v úvodní řeči popřál škole vše dobré do dalších let svého fungování a vyslovil přání, aby nástroj sloužil po mnoho let tak dobře, jak jej začíná právě dnes, tedy všem umění milovným žákům, pedagogům a jejich posluchačům.

Velké poděkování patří štědrým dárcům, kteří nám pomohli uskutečnit velký sen nejenom o nové škole, ale o reprezentativním koncertním křídlu Petrof v moderním koncertním sálu ZUŠ Krnov.

Děkujeme za neutuchající podporu a těšíme se na další společná setkání.

Vaše ZUŠ Krnov 🙂

ZVUKOVÝ DEBUT

Milí přátelé,

chtěli bychom Vám vyjádřit hlubokou vděčnost za Vaši štědrost a podporu při získání nového koncertního křídla pro Základní uměleckou školu v Krnově. Bez Vašeho velkorysého příspěvku bychom nemohli dosáhnout tohoto významného milníku.

S radostí Vás zveme na koncert s názvem „Zvukový debut„, který se bude konat ve středu 31. ledna 2024 v 17:00 hodin v Koncertním sálu ZUŠ Krnov.