Skip to content

Malé tanečnice úspěšné

První taneční vystoupení mají za sebou naše nejmladší tanečnice z přípravného studia. V pátek 3. 5. 2024 vyrazily na dlouhou cestu do Havířovské zušky, kde se konal XXI. ročník Krajské přehlídky tanečních oborů ZUŠ Moravskoslezského kraje, aby reprezentovaly naši školu.

I přes počáteční obavy, malou nevolnost i velkou nervozitu, cestu i samotné vystoupení zvládly prostě úžasně! Naši „Kanafásci“ navrátili diváky do doby, kdy se žádné usínání neobešlo bez nezbytného večerníčka, a jejich první důležitý taneční výkon diváci odměnili „Cenou dětského diváka“.

Blahopřejemeděkujeme za vzornou reprezentaci naš školy a města.

Vaše ZUŠ Krnov

Krnovské tanečnice mezi finalisty

Žákyně našeho tanečního oboru Naboso opět dokázaly, že scénický tanec je jejich srdcovkou, a že právem patří mezi nejlepší taneční soubory. Pro letošní 10. ročník „Taneční učitelé roku 2024“ si připravily dvě soutěžní choreografie. A právě jedna z nich, choreografie starších žaček s názvem „Máme doma lva“ byla nominována odbornou porotou Tanečního centra Praha mezi čtrnáct finalistů z celé České republiky. Samotný finálový večer se bude konat 16. května 2024 ve velkém sále Městské knihovny Prahy 1.

Stejně úspěšná byla i naše cesta na Krajskou přehlídku dětských skupin scénického tance, která se konala v sobotu 20. dubna 2024 v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Všechny tři prezentované soutěžní choreografie byly porotou oceněny.

Choreografie mladších dívek s názvem „Lichožroutská“ získala Ocenění za nápaditou a přirozeně zvládnutou choreografii.

Choreografie „Utrhni se…si“ prezentovaná dívkami 5. a 6. ročníku získala Ocenění za scénickou působivost. Tato skupina pěti dívek prezentovala i svou zcela novou choreografii s názvem „Vzpomínky tě zavedou“ a za svůj poeticky laděný tanec získala od poroty Ocenění za choreografické zpracování.

Našim slečnám moc gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěšných tanečních krůčků.

Irena Špičková, vedoucí TO ZUŠ Krnov

TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Základní umělecká škola Krnov uskuteční ve středu 29. května 2024 talentové zkoušky žáků do hudebního oboru a ve čtvrtek 30. května 2024 talentové zkoušky žáků do všech nehudebních oborů /výtvarný, literárně dramatický a taneční obor/ na následující školní rok 2024/2025.

Před samotnou zkouškou je nutné vyplnit přihlášku, kterou naleznete na webových stránkách školy zde: online přihláška. V přiloženém odkaze předem vyplníte interaktivní formulář a vyberete si v rezervačním systému čas, který vám nejvíce vyhovuje. Vyplněním této přihlášky urychlíte, v pohodlí svého domova, potřebnou agendu, která v den konání talentové zkoušky probíhá.

Pozor: vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí do ZUŠ Krnov. Ta slouží pouze k urychlení administrace.

POŽADAVKY K ÚSPĚŠNÉMU VYKONÁNÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

HUDEBNÍ OBOR:

 • Vokální schopnosti: zpěv předem připravené písně /na úrovni věku dítěte/
 • Sluchová analýza: analýza zahraných tónů na klavír a jejich zazpívání v poloze dítěte
 • Rytmická analýza: vytleskání jednoduchého rytmu dle ukázky učitele
 • Fyzické předpoklady: fyzické dispozice uchazeče o daný nástroj

Poznámka: předem si promyslete, jaké jiné studijní zaměření by pro vás bylo zajímavé, než to, které jste uvedli v přihlášce.

VÝTVARNÝ OBOR:

 • Kresebné schopnosti: schopnost kresebně vyjádřit zadaný úkol, cit pro linku, tvar, kompozici
 • Uplatnění fantazie a barevného cítění: smysl a cit pro barvu, představivost, fantazie
 • Stupeň tvořivosti a samostatného projevu: zaujetí a kreativita při zpracování zadaného úkolu, spontánnost, originalita
 • Fyzické předpoklady: školní a sociální zralost žáka, porozumění zadanému úkolu

TANEČNÍ OBOR:

 • Pohybové předpoklady: provedení přirozeného pohybu na místě a z místa, koordinace
 • Anatomické dispozice: zjištění flexibility kloubů končetin a volnosti pohybu svalstva, končetin a trupu
 • Rytmické předpoklady: vytleskání jednoduchého rytmu dle ukázky učitele
 • Fyzické předpoklady: fyzické dispozice uchazeče s ohledem na zvolený obor

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

 • Mluvní předpoklady: dle věku přednes libovolné básně, na místě rozhovor, přečíst text s výrazem /po přípravě/, nebo opakování jazykových hříček formou hry
 • Pohybově rytmické předpoklady: vytleskání rytmu, motivovaná chůze v prostoru, reakce na změnu rytmu
 • Improvizace: formou hry s předmětem, v prostoru, reakce na boční vedení na základě představivosti a hry v roli
 • Fyzické předpoklady: celková pružnost, ohebnost, bez výrazné mluvní vady

Najdete nás také na sociálních sítích facebook, instagramyoutube.

Těší se na vás kolektiv zaměstnanců.

Vaše ZUŠ Krnov

ZUŠkohraní 2024

Milí přátelé,

dovolujeme si vám zveřejnit pár fotografických postřehů1. ročníku hudebního projektu ZUŠkohraní, který se konal 17. dubna 2024 v Koncertním sále naší školy. Účastnily se všechny umělecké školy okresu Bruntál – Základní umělecká škola Rýmařov, Základní umělecká škola Bruntál, Základní umělecká škola Město Albrechtice, Základní umělecká škola Drahomíra Malovaného s.r.o a naše Základní umělecká škola Krnov.

Děkujeme všem za báječné chvíle a už teď se těšíme na další ročník, tentokráte v Bruntále.

Všechny fotografie naleznete v oficiální galerii naší školy.

Vaše ZUŠ Krnov