ŠVP ZUŠ Krnov

Aktualizované ŠVP ZUŠ Krnov je od 20. května 2019 také k nahlédnutí na ZUŠ Krnov, Hl. náměstí č.9.

ŠVP ZUŠ Krnov

Aktualizace ŠVP ZUŠ Krnov, platné od 12. května 2020 a účinné od 1. září 2020.

ŠVP ZUŠ Krnov 2020/2021