Skip to content

Výuka hry na bicí nástroje na krnovské ZUŠ  před deseti lety navázala na přípravku žáků do dechového orchestru, která se věnovala především potřebám aktuálního repertoáru. Vyučovací předmět hra na bicí nástroje, připravuje žáky jak na hru sólovou, tak i na hru v libovolném hudebním uskupení. Výuka probíhá ve specializované učebně, která je vybavena bicími soupravami, melodickými bicími nástroji (xylofon). Ve zkušebně dechového orchestru se mohou žáci seznámit s orchestrálními bicími nástroji ( triangl, tamburína, velký  buben, párové činely, tympány…) a perkusemi (claves, bonga , conga, djembe…) Při výuce jsou používány kvalitní a specializované notové materiály pro všechny zmíněné nástroje. Naše učebna je vybavená audio aparaturou, která umožňuje hlasitý odposlech, potřebný při navození pocitu hry s živou kapelou.

Hru na bicí nástroje mohou navštěvovat žáci od šesti let,  kromě rozvíjení estetického cítění také zlepšuje koordinaci a celkovou motoriku těla.

Výuka je realizována takto:

Hlavní předmět – hra na bicí nástroje: 1 x týdně 45 minut
                              (I. stupeň – 7 let, II. stupeň – 4 roky)
                              každý ročník žáci zakončují neveřejnou komisionální zkouškou

Skupinová interpretace – komorní, souborová, orchestrální hra:
                             je zařazena dle individ. schopností žáka na doporučení pedagoga         
                             (od 2. – 3. ročníku)
                             – Dixieland, Dechový orchestr, Kapela

Hudební nauka – základy hudební teorie: 1 x 45 minut (1. – 5. ročník)
                              povinná součást studia

Studium obou stupňů žáci zakončují absolventským koncertem nebo neveřejnou komisionální zkouškou.