Skip to content

Hudební obor ZUŠ Krnov nabízí žákům v rámci studijního zaměření hra na smyčcové nástroje výuku hry na housle, violoncello a kontrabas. Škola je vybavena žákovskými nástroji, které je možno žákům za úplatu zapůjčit.

Základem výuky pod vedením zkušených a kvalifikovaných pedagogů je rozvoj technických a výrazových dovedností, které žáci dále využívají v sólové a komorní hře, ve smyčcových souborech či v cimbálové muzice. Častá bývá také spolupráce s dalšími odděleními hudebního oboru (klavírním, dechovým, pěveckým či akordeonovým) a s oborem literárně dramatickým.

Žáci se prezentují na třídních předehrávkách, školních besídkách, koncertech, soutěžích pořádaných MŠMT a dalších kulturních akcích pořádaných ZUŠ či městem Krnov. Studium I. a II. stupně mohou završit veřejným absolventským koncertem.

Studiem na naší ZUŠ žáci získávají základní předpoklady pro následné studium na středních uměleckých školách typu konzervatoře či hudebního gymnázia, na středních pedagogických školách nebo pedagogických fakultách. Mohou se tak dále uplatňovat buď v orchestrech jako profesionální hudebníci nebo v nejrůznějších souborech, kapelách a hudebních seskupeních jako vzdělaní aktivní hudební amatéři.