Skip to content

Vedoucím souboru je Mgr. Pavlin Panayotov

Klarinetový soubor je hudební soubor určen žákům studijního zaměření „Hra na klarinet“.

Každý žák se podle svých schopností a hudebních zkušeností zapojuje po jednotlivých partů, které jsou mu přizpůsobeny tak, aby maximálně rozvíjely požadované hudební dovednosti.

Cílem výuky je zapojit žáky do společné práce na hudebním díle – každý podle svých možností, vždy ale maximální možnou mírou. Naším úmyslem je tedy vést žáky nejenom k hudbě samotné – u dětí se pěstuje schopnost týmové spolupráce, odpovědnost za společné dílo, pozitivní stránky osobnosti (spolehlivost, dochvilnost, odpovědnost, schopnost pomoci druhému …).

Důležité je uplatnění samotné a přispění k celkovému společnému hudebnímu dílu. Zcela proto není důležitý výkon jednotlivých členů souboru, ale výkon celku.

                                                            Klarinetový soubor