Kontakt

Adresa:
Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace

IČO: 60780541
IZO: 102020574
Identifikátor zařízení: 600003817
Bankovní spojení: KB Krnov, č.ú. 17634771/0100
telefon a fax: 554 611 030
e-mail: info@zuskrnov.cz
www stránky: http://www.zuskrnov.cz

datová schránka: kiqfdti

úřední elektronická adresa: zuskr@po-msk.cz

zřizovatel: Moravskoslezský kraj
ředitel(statutární orgán): Mgr. Kamil Trávníček
statutární zástupce: Ivo Bednář, DiS

ZUŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou.

Pobočka:
Revoluční 18
794 01 Krnov
telefon: 554 611 030

Mapa:

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí společnost:

I3 Consultants s.r.o., IČO: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha

  • telefon: +420 543 214 714
  • e-mail: info@i3c.cz
  • ID datové schránky: mazc9cz

Zastoupená fyzickou osobou:

Mgr. Zdeněk Novák

  • telefon: +420 777 078 427
  • e-mail: oou@i3c.cz