Kontakt

Adresa:
Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace

IČO: 60780541
IZO: 102020574
Identifikátor zařízení: 600003817
Bankovní spojení: KB Krnov, č.ú. 17634771/0100
telefon a fax: 554 611 030
e-mail: info@zuskrnov.cz
www stránky: http://www.zuskrnov.cz

datová schránka: kiqfdti

úřední elektronická adresa: zuskr@po-msk.cz

zřizovatel: Moravskoslezský kraj
ředitel(statutární orgán): Mgr. Kamil Trávníček
statutární zástupce: Ivo Bednář, DiS

ZUŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou.

Pobočka:
Revoluční 18
794 01 Krnov
telefon: 554 611 030

Mapa:

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým extérních pověřenců společnosti Jobman s.r.o., IČO: 27177726, se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha 10.

Od 1. ledna 2021 je hlavní kontakt na výše jmenovanou společnost Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha, e-mail: dpo@dpohotline.cz, telefon: +420 910 120 377, datová schránka: tkyd8fz.