Kontaktní informace

Adresa:
Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace

IČO: 60780541
IZO: 102020574
Identifikátor zařízení: 600003817
Bankovní spojení: KB Krnov, č.ú. 17634771/0100
telefon a fax: 554 611 030
e-mail: info@zuskrnov.cz
www stránky: http://www.zuskrnov.cz
zřizovatel: Moravskoslezský kraj
ředitel(statutární orgán): Mgr. Kamil Trávníček
statutární zástupce: Ivo Bednář, DiS

Datová schránka: kiqfdti

Úřední e-mail: zuskr@po-msk.cz /velikost souboru do 20 MB a pouze formáty: DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML, XMLX/

ZUŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou.

Pobočka:
Revoluční 18
794 01 Krnov
telefon: 554 611 030