Skip to content

R.I.P. Prof. Lumír Pivovarský

Odešla legenda mezi sbormistry, která dobývala svět: Lumír Pivovarský

12. 10. 2014 10:45 Jiří Fuchs

Dne 11. října 2014 zemřel jeden z nejlepších českých sbormistrů posledních padesáti let – profesor Lumír Pivovarský. Jeho jméno zůstane navždy spjato s rodnou Ostravou, kde se narodil 4. listopadu 1931. S Vysokoškolským sborem Ostravské univerzity dokázal Lumír Pivovarský svým talentem a efektivní dirigentskou prací vpravdě dobývat svět.

Ve sbormistrovském světě moc dobře víme, co znamená výborný sbormistr pro sbor, de facto samu podstatu technické a interpretační úrovně sboru. Vysokoškolský sbor Ostravské univerzity vedl od roku 1966. Jeho mimořádné úspěchy na mezinárodních soutěžích v irském Corku, italském Arezzu, francouzském Tours, anglickém Langollenu nebo ve španělském Cantonigros či baskické Tolose měly ráz výjimečnosti.

Protože Vysokoškolský sbor Ostravské univerzity se vyprofiloval, vzdor svému názvu, jako sbor dospělých, měl ve svých řadách také výtečné zpěváky-organizátory. Proto mohl absolvovat i náročný zájezd až do vzdáleného Japonska. Ostatně již četná vystoupení tohoto sboru na mezinárodních festivalech IFAS Pardubice měla vždy vysoký profesionální kredit. Mezi smíšenými sbory České republiky vždy takříkajíc udával tóninu a nastavoval vysokou laťku kvality ostatním tělesům, včetně progresivní dramaturgie.

Lumírem Pivovarským vedený sbor vynikal precizní intonací, vynikající hlasovou kulturou do jemnůstek vybroušenou, jak ji sám poznal jako druhý tenorista legendárních Moravských učitelů (Pěvecké sdružení moravských učitelů). Pod takovými velkými dirigentskými osobnostmi, jako byl Jan Šoupal. Ostatně tento mužský sbor vedl jako druhý dirigent od roku 1972. Šel v jeho šlépějích ve smyslu uvádění moderní tvorby, dopracoval se obdobně osobitého typu interpretace ve zvukové vyrovnanosti, tónové měkkosti a schopnosti jemných modulací, komorní lyričnosti výrazu, ale vše při plném zachování pevných, dramatických vrcholů skladeb. Od roku 1970 vedl také Mužský pěvecký sbor Vítkovice, s nímž absolvoval nespočet koncertů.

Mám pocit, že s Lumírem Pivovarským nám odchází právě ona typická poslední výspa české sborové interpretace, charakteristická měkkým zvukem a schopností působivých modulací v hudebních frázích.

Lumír Pivovarský byl častým členem porot sborových festivalů, kde jsem pozoroval vždy jeho obdivuhodnou věcnost a poctivou snahu o  maximální míru objektivity.

Je držitelem Ceny Ferdinanda Vacha (1992), Ceny ministra kultury České republiky (2000) a hlavní ceny Unie českých pěveckých sborů – Ceny Bedřicha Smetany. Ani ve vysokém věku se profesor Lumír Pivovarský nevzdal své sbormistrovské činnosti. Po své osmdesátce byl vyznamenán roku 2012 jako sbormistr sboru Chorus Ostrava prestižní Cenou města Ostravy. Města, kterému zasvětil celý svůj plodný muzikantský život.


Foto archiv

Prof. Lumír Pivovarský