Elektronická třídní kniha

Elektronická třídní kniha

poznámka: nutností pro přihlášení je mít správný e-mail, který je zaveden v programu Klasifikace. V případě nejasností se obraťte na sekretariát školy a potřebné údaje doplňte!