Dotace z rozpočtu města Krnova

  • Získávání mimorozpočtových zdrojů

Snažíme se využití společenské zodpovědnosti národních a nadnárodních firem v získávání mimorozpočtových zdrojů. Důsledné sledování nabídky dotací MSK, města Krnov, nadací, sponzorů apod., v získávání těchto finančních prostředků a ty následně promyšleným způsobem využít k nadstandardnímu chodu školy.