Bc. Irena Špičková

Bc. Irena Špičková

Do Krnova se přistěhovala a na ZUŠ Krnov působí jako pedagog od roku 1999. Již po absolvování II. stupně studia tanečního oboru ve třídě Mgr. Ilony Rudelové v ZUŠ v Novém Jičíně, věděla, že právě tanec je směr, kterým se chce nadále ubírat.

Po složení maturitní zkoušky v roce 1992 pracuje jen na krátkou chvíli ve svém oboru v laboratořích Výzkumné šlechtitelské stanice v Hladkých Životicích. Počátkem roku 1993 nastupuje jako taneční pedagog do ZUŠ ve Fulneku. V letech 1995 – 1999 pracuje v ZUŠ v Hranicích na Moravě.

V letech 1997 – 2000 je studentkou Tanečního centra Praha – konzervatoř o.p.s. – obor taneční pedagogika. V dalším studiu na uvedené konzervatoři pokračuje i v současné době. Mezi roky 2000 – 2003 studuje na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity DPS obor vychovatelství. Studiem na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci letech 2012 – 2015 získává titul Bc. v oboru specializace v pedagogice – učitelství pro III. stupeň.

V ZUŠ vyučuje taneční obor a přípravnou taneční výchovu. Pravidelně se se svými žáky úspěšně zúčastňuje soutěží a přehlídek ZUŠ, Nipos-Artama Praha a jiných v regionálním i celostátním měřítku. Se svými žáky a členy tanečního souboru Naboso se prezentuje na nejrůznějších akcích školy, města i v zahraničí. Pracuje se žáky všech věkových kategorií i dospělými. Své studenty vede k individuální taneční tvorbě, k vzájemné spolupráci a zodpovědnosti za společné dílo.

Od roku 1999 je okresní metodičkou pro taneční obor.

Svůj pedagogický rozhled si pravidelně rozšiřuje na interpretačních kurzech, dílnách a seminářích, aktivně se účastní dalších vzdělávacích metodických kurzů /Současné pohybové trendy scénického tance – Nipos-Artama, Klasická taneční technika pro výuku současných tanečních technik na ZUŠ – HAMU Praha).  Je zvána do porot tanečních přehlídek a soutěží.

Je uměleckou vedoucí i aktivní tanečnicí souboru Naboso při ZUŠ Krnov. Mnohé z jejich absolventek jsou, anebo byly v tanečním umění dále činné /T. Kopcová – členka tanečního soubor Slezského divadla v Opavě, lektorka klasické taneční techniky při SVČ Méďa Krnov, M. Kocourková – lektor moderního tance při SVČ Méďa/.

Od roku 2008 každoročně organizuje společnou taneční přehlídku souborů Naboso a Taxmen s názvem „Krnovské slunéčko“.