Bc. Jakub Prokop, DiS

Bc. Jakub Prokop, DiS.

Od druhé třídy navštěvoval ZUŠ Bohuslava Martinů v Havířově, kde se věnoval sólové hře na akordeon pod vedením p. uč. H. Tomiczkové a později u p. uč. L. Kučerové, ale taky hře v komorním nebo orchestrálním obsazení. Tato záliba ho nasměrovala na dráhu studia Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě dokončenou úspěšným absolutoriem v roce 2015.

Nyní pokračuje v 5. ročníku na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, obor materiály a technologie pro automobilový průmysl.

Působí jako pedagog hry na akordeon a elektronické klávesové nástroje na Základní umělecké škole v Krnově a na Základní umělecké škole Bohuslava Martinů v Havířově.

Pedagogická praxe:

  • ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm – Akordeon (2015 – 2016)
  • ZUŠ Krnov – Akordeon, EKN (2016 – dosud)
  • ZUŠ Bohuslava Martinů Havířov – Akordeon, EKN (2018 – dosud)
Jakub Prokop

                                                     Bc. Jakub Prokop