Šárka Richterová

Šárka Richterová

 

Pochází z malé vesničky u Krnova, Jindřichova ve Slezsku, kde se  také učila hrát na klavír, a to u paní učitelky Ireny Košatkové, sestry slavného básníka Josefa Kainara. Hudba jí natolik očarovala, že se jí stala nejenom koníčkem, ale také povoláním. V letech 1978-1984 byla přijata do Ostravy na Konzervatoř, kde studovala v klavírní třídě prof. Jarmily Pěčkové a studium úspěšně ukončila veřejným absolventským koncertem.

Od roku 1985 vyučuje klavír na ZUŠ v Krnově, je také korepetitorkou dechového a pěveckého oddělení. Pravidelně se svými žáky zúčastňuje nejen soutěží, které pořádají ZUŠ, ale také jedné z nejprestižnějších soutěží Prague Junior Note, kde její žáci dostávají ta nejvyšší ocenění.Několikrát se žáci zúčastnili také mezinárodní soutěže v Broumově a v Ostravě,kde získali opět ta nejvyšší ocenění. Žáci se prezentují na nejrůznějších besídkách, koncertech a přehlídkách. V její třídě jsou žáci,kteří mají soutěživého ducha, jsou však kamarádští,chodí  na různá vystoupení svých spolužáků a snáží vzájemně se podpořit .

V hudební škole je okresní metodičkou klavírního oddělení od roku 2009. Neustále se vzdělává na seminářích a kurzech (Klavírní ateliéry v Karviné, Klavírní soboty-Konzervatoř Brno a také vzdělávací akce akreditovány MŠMT pro pedagogy – Janáčkova státní konzervatoř a gymnázium v Ostravě). Je zvaná do porot klavírních i pěveckých soutěží a její žáci jsou taktéž zváni jako modelové (práce s talentovanými klavíristy v republikovém měřítku), kteří spolupracují na různých seminářích s významnými pedagogy.

Kulturní život v tomto městě je pro ni nedílnou součástí, navštěvuje koncerty, jak vážné hudby, tak i populární. Je aktivní hráčkou v rockové kapele Triton a v kapele Fussion trio, kde hraje na klávesové nástroje, věnuje se vlastním projektům, kombinace vážné hudby s populární, jazzovou a rockovou. Pravidelně účinkuje na Zahajovacích koncertech Krnovských hudebních slavností spolu se svými nadanými žáky, ale také spolupracuje s chrámovým krnovským sdružením a s pěveckým sborem Staccato a Legáto.