Charakteristika

Taneční obor vznikl na krnovské ZUŠ v roce 1993. Pod vedením zkušených pedagogů si za dobu své existence vybudoval vynikající pověst a zázemí.

Nejmladší začínající žáci ve věku 5 -7 let jsou přijímáni do Přípravné taneční výchovy. Další studium je koncipováno do 7. ročníků I. stupně a následně do 4. ročníků II. stupně.

Výuka jednotlivých ročníků probíhá 2x týdně minimálně 45 minut v těchto předmětech:
–  taneční průprava                   v 1. a 2. ročníku
–  klasická taneční technika     od 3. ročníku
–  současný tanec                       od 3. ročníku
–  lidový tanec                            od 3. ročníku
–  taneční praxe                          v 1. až 7. ročníku
–  práce v souboru                      od 4. ročníku

Každý ročník žáci zakončují veřejným vystoupením, jež zastupuje komisionální zkoušku.

V průběhu studia prochází žáci všeobecnou taneční a rytmickou průpravou. Na základě osvojených základních schopností a dovedností jsou vyučováni základům klasické taneční techniky včetně mezinárodního francouzského názvosloví, základům lidového tance, technikám současného tance a taneční tvorbě směřující především k rozvíjení pohybové fantazie a taneční tvořivosti žáka-výrazovému scénickému tanci.

V průběhu studia se každý žák, dle svých výkonů, veřejně prezentuje na akcích školy, města, regionu i v zahraničí. Žáci se pravidelně účastní vyhlašovaných tanečních přehlídek a soutěží, vzdělávacích pobytů, tanečních festivalů, letních tanečních škol apod.

Studium obou stupňů žáci zakončují absolventským vystoupením.

Žáci se zájmem o středoškolské nebo vysokoškolské studium uměleckého či pedagogického směru se zaměření na tanec získávají potřebné základní vzdělání v tanečních technikách, dějinách baletu a hudební nauce. Mohou se také uplatnit v nejrůznějších profesionálních i jiných souborech a tanečních seskupeních jako vzdělaní taneční amatéři.