Ocenění

Dosažená ocenění tanečního souboru NABOSO

2003 choreografie „Slunéčko“ – ocenění za taneční dívčí projev
2004 choreografie „ Bláznivá Markéta“ – ocenění za zvládnutí moderní taneční techniky
2005 choreografie „Pie Jesu“ – ocenění za kultivovaný dívčí projev a účast v Celostátní
přehlídce scénického tance v Kutné Hoře
2006 choreografie „ Znów wendrujemy“ – ocenění za pohybové zpracování a choreografii
2008 choreografie „Staré, mladé“ – ocenění tanečníkům
2009 choreografie „Košilka“ – ocenění za citlivé budování partnerských vztahů
2009 choreografie „ Ontogeneze“ – ocenění za hledání nových pohybových tvarů a práci
se světlem
2010 choreografie „Ej, lásko“ – ocenění za interpretaci a práci s kostýmem
2011 choreografie „ Uspávanky“ – ocenění za citlivou choreografii
2011 choreografie „Dobrou chuť – ocenění za tanečnost
2012 choreografie „ f moll“  Ocenění za zpracování a vyjádření tématu

2015 choreografie „…a s vlnami i já“ – ocenění za technickou připravenost a vyzrálý dívčí projev, přímý postup do krajského kola soutěžní přehlídky TO ZUŠ

2015 choreografie „Dobrou chuť“ – ocenění za humor v tanci

2015 choreografie „ Můj milý málo milý je“ – ocenění za vyzrálý interpretační projev, přímý postup do krajského kola soutěžní přehlídky TO ZUŠ, návrh na postup do celostátního kola TO ZUŠ

Dosažená ocenění žáků tanečního oboru

2000 choreografie „Na honěnou“ 1. místo a postup do krajské přehlídky TO ZUŠ
2000 choreografie „Sedmikráska“ 1. místo a postup do krajské přehlídky TO ZUŠ
2003 choreografie „Slunéčko“ 1. místo a postup do krajské přehlídky TO ZUŠ
2006 choreografie „Fčeličky“ Ocenění za spontánní projevy dětí
Ocenění nejmladším tanečníkům
2006 choreografie „Vlaštověnka“ Ocenění za choreografii a provedení
2006 choreografie „Mýdlová bublina“ Ocenění za námět
2008 choreografie „Jarulenky“ Ocenění za hudební a citlivý dětský projev
2008  choreografie „ Kolem jdou…“ Ocenění za kultivovaný pohyb
2009 choreografie „Na dobrou noc“ Ocenění za taneční hru s rekvizitou a postup
do krajské přehlídky TO ZUŠ
2009 choreografie „Pavoučci a mušky“ Oceněné za použití rekvizity k formování
prostorového cítění dětí
2009 choreografie „Ve mně hledej“ Ocenění za partnerskou spolupráci dětí
2010 choreografie „Zvěřinec“ Ocenění za taneční připravenost dětí
2010 choreografie „Ej, lásko“ Ocenění za interpretaci a práci s kostýmem
2011 choreografie „Uspávanky“ Ocenění za výběr hudby a citlivý projev dívek

2012 choreografie „Strakapúd“  Ocenění za citlivé provedení Ocenění za celkovou kultivovanost choreografie a projevu

2012 choreografie „Zelená se snítka“  Přímý postup do krajského kola v národní soutěžní přehlídce ZUŠ

2012 choreografie „Zelená se snítka“ Ocenění za citlivé vyvážení všech složek choreografie Ocenění za vyjádření poetiky hudby a partnerskou práci

2013 choreografie „ Něžně ke světlu“  Ocenění za nápaditost zpracování a hudebně pohybovou citlivost, nominace na celostátní přehlídku do Kutné Hory

2013 choreografie „Možnost, Jablko“  Ocenění za zpracování tématu

2013 choreografie „Inzerát – On hledá ji“ Ocenění za výtvarnou a pohybovou kompozici

2013 choreografie „Něžně ke světlu“ – cena diváka na otevřeném festivalu scénického tance a pohybového divadla PODZIMNÍ FANTAZIE 2013

2015 choreografie „Nevidomá dívka“ – ocenění za pedagogické vedení, ocenění za kultivovaný projev a poezii v tanci, přímý postup do krajského kola soutěžní přehlídky TO ZUŠ, nominace na celostátní přehlídku dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře

2015 choreografie „Do nebes“ – ocenění za nápaditou choreografii, ocenění za vyváženou choreografii, přímý postup do krajského kola soutěžní přehlídky TO ZUŠ

2015 choreografie „Veselý svět“ – přímý postup do krajského kola soutěžní přehlídky TO ZUŠ

2016 choreografie „Zvěřinec“ – ocenění poroty za podnětnou choreografii odpovídající věku dětí

2017 choreografie „Edu vzali k fotografovi“ – ocenění poroty za taneční projev a hravé zpracování námětu