Vyučující

Taneční obor vyučuje Bc. Irena Špičková.

V letech 1997 – 2000 je studentkou Tanečního centra Praha – konzervatoř o.p.s. – obor taneční pedagogika. V dalším studiu na uvedené konzervatoři pokračuje i v letech 2013 – 2017. Studium ukončila úspěšným absolutoriem a získáním titulu DiS. Mezi roky 2000 – 2003 studuje na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity DPS obor vychovatelství. Studiem na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v letech 2012 – 2015 získává titul Bc. v oboru specializace v pedagogice – učitelství pro III. stupeň.