Skip to content

Je vyučující výtvarného oboru ZUŠ.
Absolvovala Gymnázium v Opavěv roce 1984 a Pedagogickou fakultu UP v Olomouci v roce 1989, obor výtvarná výchova a ruský jazyk.
Výtvarné pedagogické praxi se věnuje od roku 1989. V letech 1989 – 1995 vyučovala výtvarnou výchovu  na Střední pedagogické škole v Krnově a od roku 1994 vede výtvarný obor Základní umělecké školy v Krnově.
Pracuje s žáky všech věkových kategorií, od nejmenších až po studenty středních škol. Pravidelně prezentuje práce dětí na výstavách VO. Od roku 2002 ve výstavních prostorách MIKS Krnov, do té doby v prostorách školy. Podílela se na pořádání mezinárodní ho výstavního projektu partnerských měst, výstav dětských  prací  výtvarných škol z Krnova, Mažeikiai /Litva/ a Minsku Mazowieckeho /Polsko/ v letech 2003 – 2005. K tradičním patří také výstavy v krnovské knihovně, výtvarný obor vystavoval práce dětí v Opavě, v Ostravě.
Zúčastňuje se přehlídek výtvarných oborů základních uměleckých škol, regionálních
i celorepublikových soutěží.
Účastní se kurzů, přednášek, vzdělávacích seminářů. V roce 2010 – 2011 absolvovala jednoleté studium pro učitele výtvarné výchovy na PdF UP v Olomouci.
Věnuje se také vlastní výtvarné práci. Ilustrovala již dvě  básnické sbírky Daniely Džorovy-Waldhans, Obyčejné věci a Zázraky všedního dne.