Skip to content

Hře na housle jsem se začal věnovat již od svých šesti let na Základní umělecké škole Viléma Petrželky v Ostravě ve třídě pana učitele Břetislava Pšurného a později u paní učitelky Ludmily Hrabovské.Po ukončení l.stupně jsem byl přijat na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě,kterou jsem úspěšně ukončil v roce 2004 absolutoriem v oboru hra na housle u Mgr. Jana Niederleho.

Již během studia jsem byl členem komorního orchestru Musica Opavia a v posledním roce studia jsem externě vypomáhal v orchestru Slezského divadla v Opavě.

Po absolvování Janáčkovy konzervatoře v Ostravě roku 2004 jsem nastoupil do orchestru Slezského divadla v Opavě,kde hraji dodnes na pozici zástupce koncertního mistra.Spolupracuji také s orchestrem Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.

V roce 2011 jsem nastoupil jako učitel hry na housle a kytaru na částečný úvazek do Základní umělecké školy v Městě Albrechticích.

Tomáš Peška
Tomáš Peška