Skip to content

Flétnová kvarteta

ČTYŘFLET

Vzniku tohoto komorního tělesa předcházela účast spontánně založených komorních seskupení v hudebních soutěžích nejrůznějšího charakteru vyhlášených pro komorní hru. Šlo o flétnová dua, tria nebo flétnové soubory s měnícím se počtem žáků. Členy těchto komorních souborů se stávají vybraní flétnisté z řad žáků obou stupňů studia i bývalí absolventi flétnové třídy učitelky Kateřiny Vidličkové, DiS. Mezi žáky se účast v těchto komorních tělesech těší velké oblibě, děti mají spoustu příležitostí veřejně prezentovat své dovednosti a schopnosti.

ČTYŘFLET byl oficiálně založen v roce 2007 a jeho zakládajícími členkami byly:

 1. flétna: Lucie Šimíčková
 2. flétna: Veronika Keclíková
 3. flétna: Zdislava Kánská
 4. flétna: Karolína Orlíková

Název flétnového souboru je variabilní, podle počtu hlasů lze kdykoliv změnit na  TŘIFLET, PĚTFLET apod.

Za dobu své existence se kvarteto pravidelně prezentuje na akcích školy, města, regionu i v zahraničí. Přijímá účast na vernisážích, recitálech, adventních koncertech i koncertech v rámci Krnovských hudebních slavností. Účastní se také soutěží a hudebních přehlídek v kategorii komorní hra, kde získává v krajských i celostátních kolech řadu ocenění. Mezi poslední úspěchy patří účast na 2. a 3.  ročníku (květen 2011 a 2012) slovenské soutěže „Rajecká hudobná jar“, kde ve své kategorii flétnové kvarteto získalo Cenu města Rajec. Posledním skvělým oceněním je 1. místo v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ v kategorii  komorní hra s převahou dechových nástrojů (duben 2013 – Liberec).

Ve školním roce 2015/2016 získal Čtyřflet v krajském kole Národní soutěže ZUŠ v kategorii komorní hra s převahou dechových nástrojů 2. místo.

Čtyřflet spolupracuje pravidelně s žáky klavírní třídy Šárky Richterové (za klavírem už se vystřídali Antonín Kánský, Martin Schindler, Anna Jiroušková a Jakub Osadník).

V květnu 2016 se flétnové kvarteto podílelo na vzniku nahrávky pro profilové CD dechového oddělení ZUŠ Krnov k 70. výročí založení školy.

Změny v obsazení kvarteta:

Po celou dobu existence flétnového kvarteta se v jeho obsazení vystřídala řada flétnistek: Karolína Rosická, Eliška Slívová, Romana Majíčková

Aktuálně:

Ve školním roce 2019/2020 hraje kvarteto v tomto obsazení:

 1. flétna: Markéta Botková
 2. flétna: Eva Antálková
 3. flétna: Klaudie Pavlusová/Nora Flaume
 4. flétna: Aneta Uvírová

 

JUNIORFLET

Ve flétnové třídě Kateřiny Vidličkové začal tento flétnový soubor pracovat a zkoušet v lednu 2014 v tomto složení:

 1. flétna – Petra Jiroušková
 2. flétna – Leona Rybářová
 3. flétna – Eva Antálková
 4. flétna – Aneta Uvírová, Nikol Korbelová

Aktuální obsazení ve školním roce 2019/2020:

 1. flétna: Beata Uvírová
 2. flétna: Tereza Seidlová
 3. flétna: Nela Válková
 4. flétna: Ellen Mičanová

V květnu 2016 se flétnové kvarteto podílelo na vzniku nahrávky pro profilové CD dechového oddělení ZUŠ Krnov k 70. výročí založení školy.

BABYFLET

Ve flétnové třídě bylo v září 2016 založeno nové kvarteto s názvem Babyflet. Jeho členkami jsou nejmladší flétnistky.

Zakládajícími členkami byly:

 1. flétna: Beata Uvírová
 2. flétna: Klaudie Pavlusová
 3. flétna: Nela Válková
 4. flétna: Ellen Mičanová

Aktuální obsazení ve školním roce 2019/2020:

 1. flétna: Ludmila Boková
 2. flétna: Nela Bedaňová
 3. flétna: Viktorie Višňovská

V tomto obsazení spolupracuje flétnové trio s klavírní třídou Šárky Richterové. V rámci projektu Šablony pro ZUŠ realizujeme Tandemovou výuku (v podobě klavírního doprovodu žákyně Agáty Baťové).