Skip to content

Ve smyčcových souborech naší ZUŠ využívají žáci poznatky a dovednosti získané v individuálních hodinách ke studiu a interpretaci přiměřeně náročných skladeb a písní. Předností souboru je zapojení jednotlivých žáků do kolektivu vrstevníků, v němž mohou najít nové kamarády a přátele. Důležitá je však i určitá míra vlastního zájmu a aktivity při nastudování nových skladeb. Ty jsou pak prezentovány v rámci kulturních akcí pořádaných ZUŠ či městem. Žáci by zapojením se do tohoto tělesa měli být obohaceni o radost ze společně vykonaného díla.