Skip to content

Hudební
obor

Hudební obor poskytuje žákům se zájmem a předpoklady odborné vzdělávání a rozvíjí jejich hudební talent pro budoucí profesionální či amatérskou kariéru.

Výtvarný
obor

Výtvarný obor se obrací ke všem zájemců se zájmem o výtvarné vzdělávání. Pomáhá žákům lépe porozumět okolnímu světu a umělecky jej vyjádřit.

Taneční
obor

Tanec je bohatým vyjadřovacím prostředkem. Učí správné držení těla, pohybovou techniku a podporuje hudební a prostorové cítění a tvořivost žáků.

Literárně dramatický
obor

Obor dramatické a slovesné tvořivosti rozvíjí schopnost žáků vnímat a zobrazovat lidské chování. Nabízí dovednosti pro kultivovaný a tvořivý výraz.