Skip to content

R.I.P. Mgr. Helena Ondruchová

Vzpomínky jsou jako ptáci – nevoláš a přece se vrací

S úctou vzpomínají rodiče, žáci, zaměstnanci ZUŠ Krnov a kolegové SRP ZUŠ Krnov.

Mgr. Helena Ondruchová
Mgr. Helena Ondruchová, dlouholetá přesedkyně SRP ZUŠ Krnov