Skip to content

Recitátorky na cestách

Recitátorky na cestách…aneb dozvuky krajských kol.

Na konci měsíce dubna odjela čtyřčlenná výprava půvabných recitátorek LDO ZUŠ Krnov do města Ostravy, kde se konalo krajské kolo celostátní přehlídky v dětské recitaci.

Denisa GadasováAdriana Slováčková si pilně opakovaly své vybrané texty, aby obstály ve třetí kategorii a podařilo se jim sdělit, nejen porotcům, ale i divákům a posluchačům v sále, čím je text zaujal, co v něm objevily a předat ho tak dál. Denisa Gadasová, pro kterou bylo krajské kolo její premiérové, si zvolila jako první text úryvek z napínavé, silné, ale i vtipné knihy Frederika Backmana Babička pozdravuje a omlouvá se. A musím, jako její pedagožka konstatovat, že i přes drobnou trému, která člověka svazuje, se jí podařilo říct ho se ctí. Na umístění to nestačilo, ale možná tomu nebudete věřit, leč my dramaťáci na „ta místa“ nějak nehrajeme. Případné umístění je pro nás takovým bonusem, ozdobou, chcete-li.

Adriana Slováčková si připravila vážný, kontroverzní text, nad kterým jsme dlouho diskutovali, zda jej přednášet, či ještě nikoli… Ale jestliže někdo přečte celou knihu, jako Adri, zaujme ho a chce se podělit o čtenářský zážitek a myšlenku, která přesahuje do dnešních dní doby, ve které žijeme, zaslouží si to alespoň zkusit. No a Adri to vyzkoušela a odnesla si krásné ocenění na úrovni prvního místa, leč bez postupu, právě s přihlédnutím k onomu těžkému textu, čímž byl úryvek z knihy Sofie Jordan –  Nevítaní.

Čtvrtou kategorii jsme měli zastoupenou již o něco zkušenějšími recitátorkami. A to Annou Veselou, která na kraj jezdívá pravidelně 😉 a Adélou Špičkovou, která se na kraj letos podívala zase po nějaké době, přestože jde o citlivou recitátorku. Ale znáte to, umělecké výkony nelze měřit stopkami… Obě recitátorky v kraji zaujaly, porota si vyslechla od obou oba připravené texty. Anička si letos vybrala humorně laděný úryvek Husa z knihy Čáp není kondor zpěvačky Radůzypásmo básní Petra Nikla. Adélka zas sáhla po poetické bajce Páv a jeřáb Martina Nodla a jako druhý text zvolila bláznivou báseň Dámy, rovněž Petra Nikla.

Oběma se jejich přednes povedl. Na národní přehlídku do Svitav postoupila Adélka Špičková, pro kterou to bude krásné uzavření absolventského ročníku 1. stupně LDO ZUŠ Krnov.

A aby toho nebylo málo, sotva jsme přijely domů, dostihla nás další krásná zpráva, a to, že nominace Johanky Hadlířovékrajské přehlídky Wolkrova Prostějova byla proměněna a také ona postupuje do celostátního kola 🙂

A tak přestože nejezdíme po přehlídkách, abychom sbírali ocenění, tohle nás opravdu těší a já jsem na své dramaťáky opravdu pyšnáděkuji jim za jejich chuť, nadšenísvědomitou práci.

S úctou Majube /MgA. Markéta Jurošková Bezručová – vedoucí LDO ZUŠ Krnov/