Skip to content

Dosažená ocenění  TS NABOSO ZUŠ Krnov

2000  choreografie „Na honěnou“ – 1. místo a postup do krajské přehlídky TO ZUŠ
2000  choreografie „Sedmikráska“ – 1. místo a postup do krajské přehlídky TO ZUŠ

2003  choreografie „Slunéčko“ – ocenění za taneční dívčí projev
2003  choreografie „Slunéčko“ –  1. místo a postup do krajské přehlídky TO ZUŠ

2004  choreografie „Bláznivá Markéta“ – Ocenění za zvládnutí moderní taneční techniky
2005  choreografie „Pie Jesu“ – Ocenění za kultivovaný dívčí projev, účast v Celostátní přehlídce scénického tance v Kutné Hoře
2006  choreografie „Fčeličky“ –  Ocenění za spontánní projevy dětí, ocenění nejmladším tanečníkům
2006  choreografie „Vlaštověnka“ – Ocenění za choreografii a provedení
2006  choreografie „Mýdlová bublina“ – Ocenění za námět

2006  choreografie „Znów wendrujemy“ – Ocenění za pohybové zpracování a choreografii
2008  choreografie „Jarulenky“ – Ocenění za hudební a citlivý dětský projev
2008  choreografie „ Kolem jdou…“ – Ocenění za kultivovaný pohyb

2008  choreografie „Staré, mladé“ – Ocenění za taneční projev
2009  choreografie „Na dobrou noc“ – Ocenění za taneční hru s rekvizitou a postup do krajské přehlídky TO ZUŠ
2009  choreografie „Pavoučci a mušky“ – Oceněné za použití rekvizity k formování prostorového cítění dětí
2009  choreografie „Ve mně hledej“ – Ocenění za partnerskou spolupráci dětí

2009  choreografie „Košilka“ – Ocenění za citlivé budování partnerských vztahů
2009  choreografie „Ontogeneze“ – Ocenění za hledání nových pohybových tvarů a práci se světlem
2010  choreografie „Zvěřinec“ – Ocenění za taneční připravenost dětí
2010  choreografie „Ej, lásko“ – Ocenění za interpretaci a práci s kostýmem

2010  choreografie „Ej, lásko“ – Ocenění za interpretaci a práci s kostýmem
2011  choreografie „Uspávanky“ – Ocenění za výběr hudby a citlivý projev dívek

2011  choreografie „Uspávanky“ – Ocenění za citlivou choreografii
2011  choreografie „Dobrou chuť – Ocenění za tanečnost
2012  choreografie „Strakapúd“ – Ocenění za citlivé provedení, Ocenění za celkovou kultivovanost choreografie a projevu

2012  choreografie „Zelená se snítka“ – Přímý postup do krajského kola v národní soutěžní přehlídce ZUŠ

2012  choreografie „Zelená se snítka“ – Ocenění za citlivé vyvážení všech složek choreografie

2012  choreografie „Zelená se snítka“ – Ocenění za vyjádření poetiky hudby a partnerskou práci

2012  choreografie „f moll“ – Ocenění za zpracování a vyjádření tématu

2013  choreografie „Něžně ke světlu“ – Ocenění za nápaditost zpracování a hudebně pohybovou citlivost

2013  choreografie „Něžně ke světlu“ – Nominace na 30. celostátní přehlídku do Kutné Hory

2013  choreografie „Možnost, Jablko“ – Ocenění za zpracování tématu

2013  choreografie „Inzerát – On hledá ji“ – Ocenění za výtvarnou a pohybovou kompozici

2013  choreografie „Něžně ke světlu“ – Cena diváka na otevřeném festivalu scénického tance a pohybového divadla PODZIMNÍ FANTAZIE 2013

2015  choreografie „Nevidomá dívka“ – Ocenění za pedagogické vedení, Ocenění za kultivovaný projev a poezii v tanci,

2015  choreografie „Nevidomá dívka“ – Přímý postup do krajského kola soutěžní přehlídky TO ZUŠ

2015  choreografie „Nevidomá dívka“ – Nominace na 32. celostátní přehlídku dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře

2015  choreografie „Do nebes“ – Ocenění za nápaditou choreografii, Ocenění za vyváženou choreografii

2015  choreografie „Do nebes“ – Přímý postup do krajského kola soutěžní přehlídky TO ZUŠ

2015  choreografie „…a s vlnami i já“ – Ocenění za technickou připravenost a vyzrálý dívčí projev, přímý postup do krajského kola přehl. TO ZUŠ

2015  choreografie „Dobrou chuť“ – Ocenění za humor v tanci

2015  choreografie „ Můj milý málo milý je“ – Ocenění za vyzrálý interpretační projev

2015  choreografie „Můj milý málo milý je“ – Přímý postup do krajského kola přehlídky TO ZUŠ, Návrh na postup do národního kola TO ZUŠ

2015  choreografie „Veselý svět“ – Přímý postup do krajského kola soutěžní přehlídky TO ZUŠ

2016  choreografie „Zvěřinec“ – Ocenění poroty za podnětnou choreografii odpovídající věku dětí

2017  choreografie „Edu vzali k fotografovi“ – ocenění poroty za taneční projev a hravé zpracování námětu

2017  choreografie „Opeřená“ – ocenění poroty za taneční projev a hravé zpracování námětu

2017  choreografie „Co tě žere“ – 2. místo v kategorii scénický tanec pohárová soutěž Paforta 2017

2018  choreografie „V jediném okamžiku“ – Stříbrné pásmo

2018  choreografie „V maminčině království“ – Bronzové pásmo

2018  choreografie „Od svítání do klekání“ – Zlaté pásmo a přímý postup do krajského kola soutěžní přehlídky TO ZUŠ

2018  choreografie „Od svítání do klekání“ – Zlaté pásmo v krajském kole soutěžní přehlídky TO ZUŠ

2018  choreografie „Od svítání do klekání“ – Ocenění poroty za výtvarné řešení, práci s kostýmem a tanečnost

2018  choreografie „Co tě žere“ – Zlaté pásmo a přímý postup do krajského kola soutěžní přehlídky TO ZUŠ

2018  choreografie „Co tě žere“ – Stříbrné pásmo v krajském kole soutěžní přehlídky TO ZUŠ

2018  choreografie „Ještě chvíli se máme“ – 2. místo v kategorii scénický tanec pohárová soutěž Paforta 2018

2020  choreografie „Tichá domácnost“ – Nominace do celostátní přehlídky Tanec, tanec 2020

2020  choreografie „Chválím tě země má“ – Ocenění za technickou připravenost

2022  choreografie „Budete si se mnou někdo hrát?“ – Zlaté pásmo, přímý postup do Krajského kola soutěžní přehlídky TO ZUŠ

2022  choreografie „Něžně ke světlu II.“ – Zlaté pásmo, přímý postup do Krajského kola soutěžní přehlídky TO ZUŠ

2022  choreografie „Poslouchej, co ti píšu“ – Zlaté pásmo, přímý postup do Krajského kola soutěžní přehlídky TO ZUŠ

2022  choreografie „Tichá domácnost“ – Zlaté pásmo, přímý postup do Krajského kola soutěžní přehlídky TO ZUŠ

2022  choreografie „Vymezení v dimenzi A4“ – Zlaté pásmo, návrh na postup do Krajského kola soutěžní přehlídky TO ZUŠ

2022  choreografie „A na křídlech pel“ – Zlaté pásmo, návrh na postup do Krajského kola soutěžní přehlídky TO ZUŠ

2022  choreografie „Budete si se mnou někdo hrát?“ – Ocenění za hravost a přirozený dětský projev

2022  choreografie „Poslouchej, co ti píšu“ – Ocenění za vyváženost všech složek, naplnění tématu, individuální projev a výtvarnou složku

2022  choreografie „Poslouchej, co ti píšu“ – Přímý postup na 38. celostátní přehlídku do Kutné Hory

2022  choreografie „Poslouchej, co ti píšu“ – Přímý postup na Národní přehlídku TO ZUŠ Karlovy Vary

2023  choreografie „Bylinky“ – Ocenění za přirozenou tanečnost, proměnlivou dynamiku a pedagogické vedení

2023  choreografie „Bylinky“ – Přímý postup na 39. celostátní přehlídku Kutná Hora

2023  choreografie „Máme doma lva“ – 1. místo v kategorii scénický tanec pohárová soutěž Paforta 2023