Skip to content

Bc. Irena Špičková, DiS

Na ZUŠ Krnov působí jako pedagog od roku 1999. Již po absolvování II. stupně studia tanečního oboru ve třídě Mgr. Ilony Rudelové v ZUŠ v Novém Jičíně, věděla, že právě tanec je směr, kterým se chce nadále ubírat. Počátkem roku 1993 nastupuje jako taneční pedagog do ZUŠ ve Fulneku. V letech 1995 – 1999 pracuje v ZUŠ v Hranicích na Moravě.

Je úspěšnou absolventkou Tanečního centra Praha – konzervatoř o.p.s. – obor taneční pedagogika. Pedagogickou odbornost získává studiem na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity DPS obor vychovatelství a studiem na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oboru specializace v pedagogice – učitelství pro III. stupeň.

V ZUŠ vyučuje taneční obor a přípravnou taneční výchovu. Pracuje se žáky všech věkových kategorií i dospělými. Své studenty vede k individuální taneční tvorbě, k vzájemné spolupráci a zodpovědnosti za společné dílo. Je uměleckou vedoucí i aktivní tanečnicí souboru Naboso při ZUŠ Krnov. Mnohé z jejich absolventek jsou v tanečním umění dále činné. Se svými žáky a členy tanečního souboru Naboso se pravidelně úspěšně účastní soutěží a přehlídek ZUŠ, Nipos-Artama Praha a jiných v regionálním i celostátním měřítku. Dále se prezentují na nejrůznějších akcích školy, města a i v zahraničí.

Od roku 1999 je předsedkyní okresní předmětové komise pro taneční obor. Pravidelně je zvána do porot tanečních přehlídek a soutěží. Svůj pedagogický rozhled si nadále rozšiřuje na interpretačních kurzech, dílnách a seminářích, aktivně se účastní dalších vzdělávacích metodických kurzů.