Skip to content

Bc. Irena Špičková, DiS

Bc. Irena Špičková, DiS. Na ZUŠ Krnov působí jako pedagog od roku 1999. Již po absolvování II. stupně studia tanečního oboru ve třídě Mgr. Ilony Rudelové v ZUŠ v Novém Jičíně, věděla, že právě tanec je směr, kterým se chce nadále ubírat. Počátkem roku 1993 nastupuje jako taneční pedagog do ZUŠ ve Fulneku. V letech 1995 – 1999 pracuje v ZUŠ v Hranicích na Moravě.

Je úspěšnou absolventkou Tanečního centra Praha – konzervatoř o.p.s. – obor taneční pedagogika. Pedagogickou odbornost získává studiem na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity DPS obor vychovatelství a studiem na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oboru specializace v pedagogice.

Vyučuje všechny ročníky I. a II. stupně i přípravné studium taneční obor. Pracuje se žáky všech věkových kategorií i dospělými. Své studenty vede k individuální taneční tvorbě, k vzájemné spolupráci a zodpovědnosti za společné dílo. Je uměleckou vedoucí i aktivní tanečnicí souboru Naboso ZUŠ Krnov. Mnohé z jejich absolventek jsou v tanečním umění dále činné. S malými i velkými tanečníky TS Naboso ZUŠ Krnov se pravidelně úspěšně účastní vyhlašovaných soutěží a přehlídek ZUŠ, Nipos-Artama Praha a jiných pohárových soutěží v regionálním i celostátním měřítku. Dále se prezentují na nejrůznějších akcích školy, města a i v zahraničí.

Od roku 1999 je předsedkyní taneční sekce Okresní umělecké rady a v roce 2019 byla zvolenou předsedkyní taneční sekce Krajské umělecké rady. Pravidelně je porotkyní tanečních přehlídek a soutěží. Svůj pedagogický rozhled si nadále rozšiřuje na interpretačních kurzech, dílnách a seminářích, aktivně se účastní dalších vzdělávacích metodických kurzů.